Er kunnen verschillende redenen zijn waarom iemand geen oogcontact maakt met andere mensen of waarom iemand het oogcontact kort houdt. Geef aan in hoeverre je het eens of oneens bent met de volgende uitspraken.

1. Ik vermijd oogcontact, omdat oogcontact me angstig maakt
2. Ik vermijd oogcontact, omdat het mijn concentratie verstoort, niet (alleen) vanwege angst
3. Ik vermijd oogcontact, omdat ik me ongemakkelijk voel bij oogcontact
4. Ik vermijd oogcontact, omdat ik bang ben dat ik de ander te veel in de ogen staar wanneer ik de ander de hele tijd aankijk
5. Ik vermijd oogcontact, omdat ik het moeilijk vind om te bepalen hoeveel oogcontact het beste is

Bronnen


Domes, G., Marx, L., Spenthof, I., & Heinrichs, M. (2016). The German version of the Gaze Anxiety Rating Scale (GARS): reliability and validity. PloS one, 11(3), e0150807.

Schneier, F. R., Rodebaugh, T. L., Blanco, C., Lewin, H., & Liebowitz, M. R. (2011). Fear and avoidance of eye contact in social anxiety disorder. Comprehensive Psychiatry, 52(1), 81-87.

Langer, J. K., Rodebaugh, T. L., Menatti, A. R., Weeks, J. W., & Schneier, F. R. (2014). Psychometric properties of the gaze anxiety rating scale: convergent, discriminant, and factorial validity. Cognitive behaviour therapy, 43(1), 49-59.

Send this to a friend