Deze vragenlijst is bedoeld om te herkennen of er mogelijk sprake is van een persoonlijkheidsstoornis. Geef aan in hoeverre je het eens of oneens bent met de onderstaande beweringen.

1. Ik weet vaak niet wie ik echt ben
2. Ik denk vaak erg negatief over mezelf
3. Mijn emoties wisselen zonder dat ik daar vat op heb
4. Ik heb geen idee waar ik heen wil in mijn leven
5. Ik begrijp mijn eigen gedachten en gevoelens vaak niet
6. Ik stel vaak onhaalbare eisen aan mezelf
7. Ik heb vaak moeite om de gedachten en gevoelens van anderen te begrijpen
8. Ik vind het vaak moeilijk te verdragen wanneer anderen van mening verschillen met mij
9. Ik begrijp vaak niet goed waarom mijn gedrag een bepaald effect heeft op anderen
10. Mijn relaties of vriendschappen gaan vaak snel voorbij
11. Ik voel me meestal erg kwetsbaar wanneer relaties persoonlijker worden
12. Ik slaag er vaak niet in om samen te werken op een manier die voor iedereen prettig is

Bronnen


Hutsebaut, J., Feenstra, D. J., & Kamphuis, J. H. (2016). Development and Preliminary Psychometric Evaluation of a Brief Self-Report Questionnaire for the Assessment of the DSM–5 level of Personality Functioning Scale: The LPFS Brief Form (LPFS-BF). Personality Disorders: Theory, Research, and Treatment, 7(2), 192.

Send this to a friend