Deze vragenlijst gaat over moeite met stoppen waar je mee bezig bent. Geef aan in hoeverre je het eens of oneens bent met de volgende uitspraken.

1. Het is moeilijk voor mij om een bezigheid te stoppen, zelfs als daar het moment voor is.
2. Ik heb dingen gemist of niet mee kunnen maken omdat ik te druk bezig was met iets wat eigenlijk helemaal niet belangrijk was.
3. Ik raak gefixeerd op bepaalde dingen en kan er niet mee stoppen.
4. Het is moeilijk voor mij om van de ene naar de andere activiteit om te schakelen.
5. Ik voel me gedwongen om door te gaan met dingen, zelfs wanneer het niet zinvol is om dat te doen.
6. Ik blijf vaak hangen in dingen.
7. Ik kan dingen waar ik mee bezig ben vaak maar moeilijk loslaten.

Bronnen


Krueger, R. F., Derringer, J., Markon, K. E., Watson, D., & Skodol, A. V. (2012). Initial construction of a maladaptive personality trait model and inventory for DSM–5. Psychological Medicine, 42, 1879.