Deze vragenlijst is bedoelt om het risico op (bijna) dodelijk geweld in te schatten bij mannen of vrouwen die fysiek mishandeld zijn door een volwassen familielid (partner, kind, broer, zus). De vragenlijst maakt onderscheid tussen mensen met een hoog risico op ernstige verwonding of een mogelijk dodelijke afloop en mensen die minder risico lopen. De vragenlijst is niet geschikt voor gevallen waarbij nog nooit eerder fysiek geweld is gebruikt. Lees op de plaats van het streepje de naam van de betreffende persoon (bijv. je man, je zoon, je zus).

1. Is het fysieke geweld in frequentie of ernst toegenomen in afgelopen half jaar?
2. Heeft ___ ooit een wapen (bijvoorbeeld een mes, knuppel of vuurwapen) tegen je gebruikt of je bedreigd met een wapen?
3. Geloof je dat ___ in staat is om je te vermoorden?
4. Heeft ___ ooit geprobeerd om je te wurgen?
5. Heeft ___ ooit geprobeerd om zichzelf te doden?

Bronnen


Messing, J. T., Campbell, J. C., & Snider, C. (2017). Validation and adaptation of the danger assessment‐5: A brief intimate partner violence risk assessment. Journal of Advanced Nursing, 73(12), 3220-3230.

Messing, J. T., Campbell, J., Sullivan Wilson, J., Brown, S., & Patchell, B. (2017). The lethality screen: the predictive validity of an intimate partner violence risk assessment for use by first responders. Journal of interpersonal violence, 32(2), 205-226.