Deze vragenlijst gaat is bedoeld om genderdysforie te herkennen bij mensen die als meisje geboren zijn. Geef aan in welke mate je het eens of oneens bent met de volgende uitspraken.

1. Ik gedraag mij het liefst als man.
2. Steeds als ik als vrouw word behandeld, voel ik mij gekwetst.
3. Ik vind het onplezierig om als vrouw door het leven te gaan.
4. Ik verlang er doorlopend naar om als man behandeld te worden.
5. Een leven als man is voor mij aantrekkelijker dan een leven als vrouw.
6. Ik voel me ongelukkig omdat ik mij als vrouw moet gedragen.
7. Het leven als vrouw ervaar ik als negatief.
8. Ik vind het onprettig mezelf als vrouw in de spiegel te zien.
9. Ik vind het onprettig om mezelf seksueel als vrouw te gedragen.
10. Ik vind het afschuwelijk om te menstrueren omdat het mijn vrouw-zijn benadrukt.
11. Ik vind het onaangenaam om borsten te hebben.
12. Ik was het liefst als jongen geboren.

Bronnen


Steensma, T. D., Kreukels, B. P., Jürgensen, M., Thyen, U., De Vries, A. L. C., & Cohen-Kettenis, P. T. (2013). The Utrecht Gender Dysphoria Scale: A validation study.