De volgende vragen gaan over angstklachten die samenhangen met de neiging om je overal zorgen over te maken. Met “zorgen maken” wordt bedoeld: ergens veel over nadenken, erover piekeren, gedachten erover moeilijk van je af kunnen zetten. Geef aan hoe vaak de volgende uitspraken in de afgelopen maand op jou van toepassing zijn geweest. In de afgelopen maand…

1. …voelde ik me nerveus, angstig of gespannen
2. ...had ik gedachten dat er iets afschuwelijks zou kunnen gebeuren
3. …piekerde ik over allerlei nare dingen die zouden kunnen gebeuren
4. ...was ik niet in staat om het piekeren te stoppen of te beheersen
5. …voelden mijn spieren stijf of gespannen
6. …voelde ik me rusteloos of had ik moeite om te ontspannen of in te slapen
7. …had ik hulp nodig om met mijn gepieker om te kunnen gaan (bijv. alcohol, medicijnen, geruststelling van andere mensen)

Bronnen


LeBeau, R. T., Glenn, D. E., Hanover, L. N., Beesdo‐Baum, K., Wittchen, H. U., & Craske, M. G. (2012). A dimensional approach to measuring anxiety for DSM‐5. International Journal of Methods in Psychiatric Research, 21(4), 258-272.

Send this to a friend