Deze vragenlijst is bedoeld om na te gaan hoe intens je interesse is. Geef aan in hoeverre je het eens bent met de volgende uitspraken. Lees op de streep steeds de naam van jouw interesse (bijvoorbeeld 'films', 'paarden' of 'modeltreinen').

1. Ik geef de voorkeur aan gesprekken die over _____ gaan.
2. De meeste gesprekken die ik heb gaan over _____ .
3. Ik besteed vrijwel al mijn vrije tijd aan het doen van dingen die te maken hebben met _______ .
4. Ik denk meerdere keren per dag aan ______ .

Bronnen


Parsons, O. E., Bayliss, A. P., & Remington, A. (2017). A few of my favorite things: circumscribed interests in autism are not accompanied by increased attentional salience on a personalized selective attention task. Molecular autism, 8(1), 20.