Deze vragenlijst is bedoeld om behoefte aan structuur te herkennen. Geef aan in welke mate je het eens of oneens bent met de volgende uitspraken.

1. Ik hou van een duidelijke en gestructueerde manier van leven.
2. Ik heb graag een plaats voor alles en dat alles op zijn plaats ligt.
3. Ik merk dat ik behoefte heb aan een georganiseerd leven met regelmatige uren.
4. Ik vind het prettig om een vaste routine te hebben.

Bronnen


Neuberg, S. L., & Newsom, J. T. (1993). Personal need for structure: Individual differences in the desire for simpler structure. Journal of personality and social psychology, 65(1), 113.

Webster, D. M., & Kruglanski, A. W. (1994). Individual differences in need for cognitive closure. Journal of personality and social psychology, 67(6), 1049.

Send this to a friend