Deze vragenlijst is bedoeld om na te gaan in welke mate je er een voorkeur voor hebt om alleen te zijn of dingen alleen te doen. Geef aan hoe vaak de volgende uitspraken op jou van toepassing zijn.

1. Als ik mocht kiezen zou ik liever alleen zijn dan met andere mensen.
2. Ik geef de voorkeur aan activiteiten waar geen andere mensen bij betrokken zijn.
3. Hoewel er dingen zijn die ik graag met andere mensen doe, ben ik meestal gelukkiger wanneer ik alleen ben.
4. Ik geef de voorkeur aan het gezelschap van mezelf in plaats van het gezelschap van andere mensen.
5. Ik doe liever dingen alleen dan samen met andere mensen.
6. Alleen zijn heeft mijn voorkeur boven mensen om me heen hebben.
7. Ik breng mijn tijd liever alleen door dan samen met anderen.

Bronnen


Coplan, R. J., Prakash, K., O'Neil, K., & Armer, M. (2004). Do you" want" to play? Distinguishing between conflicted shyness and social disinterest in early childhood. Developmental psychology, 40(2), 244.

Etkin, R. G., Bowker, J. C., & Scalco, M. D. (2016). Associations between subtypes of social withdrawal and emotional eating during emerging adulthood. Personality and Individual Differences, 97, 239-244.

Eckblad, M., Chapman, L. J., Chapman, J. P., & Mishlove, M. (1982). The Revised Social Anhedonia Scale. Madison: University of Wisconsin.

Carré, A., Chevallier, C., Robel, L., Barry, C., Maria, A. S., Pouga, L., ... & Berthoz, S. (2015). Tracking social motivation systems deficits: the affective neuroscience view of autism. Journal of autism and developmental disorders, 45(10), 3351-3363.

Send this to a friend