Deze vragenlijst gaat over je gevoelens en gedrag in relatie tot bespotting door anderen. Geef voor elke uitspraak aan in hoeverre je het eens of oneens bent met de uitspraak.

1. Wanneer anderen lachen in mijn aanwezigheid, denk ik vaak dat ze om mij lachen.
2. Ik vermijd sociale activiteiten, omdat ik bang ben dat mensen me belachelijk zullen maken.
3. Wanneer anderen mij belachelijk maken, voel ik me verlamd.
4. Het kost het me veel tijd om te herstellen van uitgelachen worden.
5. Ik pas er altijd erg voor op om geen belachelijke indruk te maken.

Bronnen


Lampert, M. D., Isaacson, K. L. & Lyttle, J. (2010). Cross-cultural variation in gelotophobia within the United States. Psychological Test and Assessment Modeling 52. 202–216.

Ruch, W., & Proyer, R. (2008). Who is gelotophobic? Assessment criteria for the fear of being laughed at. Swiss Journal of Psychology, 67, 19-27.

Send this to a friend