Deze vragenlijst is bedoeld om moeite met het identificeren en beschrijven van emoties (alexithymia) te herkennen. Klik op het antwoord dat het beste weergeeft in welke mate je het eens of oneens bent met de volgende uitspraken.

1. Ik ben vaak verward over de vraag welke emotie ik voel.
2. Het is moeilijk voor mij om de juiste woorden te vinden voor mijn gevoelens.
3. Ik voel dingen binnen in mij die ik niet begrijp.
4. Ik heb vaak moeite om woorden te vinden die beschrijven hoe ik me voel.
5. Wanneer ik van streek ben, weet ik vaak niet of ik verdrietig, bang of boos ben.
6. De betekenis van de sensaties in mijn lichaam is vaak een raadsel voor mij.
7. Ik heb gevoelens die ik niet helemaal thuis kan brengen.
8. Ik vind het moeilijk om te beschrijven hoe ik me voel.
9. Mensen zeggen me dat ik mijn gevoelens meer moet beschrijven.
10. Ik weet niet goed wat er binnen in mij gebeurd.
11. Ik weet vaak niet waarom ik boos of verdrietig ben.
12. Ik vind het moeilijk om mijn gevoelens duidelijk te maken.

Bronnen


Kooiman, C. G., Spinhoven, P., & Trijsburg, R. W. (2002). The assessment of alexithymia: a critical review of the literature and a psychometric study of the Toronto Alexithymia Scale-20. Journal of psychosomatic research, 53(6), 1083-1090.