Deze vragenlijst is bedoelt om moeite met identificeren en beschrijven van lichaamssignalen te herkennen. Geef aan in hoeverre de volgende uitspraken waar of onwaar zijn voor jou.

1. Ik ben vaak verward over de betekenis van de sensaties in mijn lichaam.
2. Wanneer mijn lichaam een probleem aangeeft heb ik soms moeite om te bedenken wat het probleem zou kunnen zijn.
3. Ik vind het moeilijk om de sensaties in mijn lichaam in woorden uit te drukken.
4. Ik vind het moeilijk om sommige signalen die mijn lichaam me geeft te lezen (bijv. dat ik mezelf overvraagd heb).
5. Ik heb moeite om betekenis te geven aan mijn lichaamssignalen tenzij ze erg sterk zijn.
6. Ik heb moeite om te begrijpen wanneer ik honger of dorst heb.
7. Het is moeilijk voor mij om te beschrijven hoe het voelt om honger, dorst of pijn te hebben.
8. Ik heb moeite om mijn lichamelijke behoeftes aan te voelen (bijv. nodig moeten eten, drinken, rusten of plassen).
9. Soms wordt ik me pas bewust van veranderingen in mijn lichaam door de reacties van andere mensen (bijv. ‘heb je het niet warm?’).
10. Wanneer ik mij in een fysiek ongemakkelijke situatie bevind (bijv. koude ruimte), doe ik vaak niks om mijn situatie te veranderen.

Bronnen


Fiene, L., Ireland, M. J., & Brownlow, C. (2018). The Interoception Sensory Questionnaire (ISQ): a scale to measure interoceptive challenges in adults. Journal of autism and developmental disorders, 48(10), 3354-3366.