Deze vragenlijst is bedoeld om een tekort aan affectie te meten. Met affectie bedoelen we affectieve aanrakingen, gebaren of woorden, zoals een knuffel, zoen, presentje of uitspraak waarmee de ander aangeeft je graag te mogen, je gemist te hebben of van je te houden. Geef aan in hoeverre je het eens of oneens bent met de volgende uitspraken.

1. Ik krijg niet genoeg affectie van andere mensen
2. Ik zou graag meer affectie willen ontvangen dan ik nu krijg
3. Iets wat ik graag zou willen veranderen aan mijn relaties met andere mensen is dat ik meer affectie zou willen ontvangen
4. Affectie is iets waarvan ik meer zou kunnen gebruiken in mijn leven
5. Ik wens vaak dat ik meer affectie van anderen zou krijgen
6. Ik zou willen dat de mensen in mijn leven me vaker een blijk van affectie zouden geven
7. Over het algemeen ervaar ik een gebrek aan affectie in mijn leven

Bronnen


Floyd, K. (2016). Affection deprivation is associated with physical pain and poor sleep quality. Communication Studies, 67, 379–398.