Deze vragenlijst is bedoeld om te meten in welke mate je je prettig of onprettig voelt bij affectief gedrag, zoals knuffelen, kussen, aanraken of zeggen dat je om iemand geeft. Geef aan in hoeverre je het eens of oneens bent met de volgende uitspraken. Let er op dat je alle vragen invult, anders moet je weer opnieuw beginnen nadat je het formulier verzonden hebt.

1. Ik beschouw mijzelf als een erg affectief persoon
2. Ik vertel mensen die me nabij staan heel vaak dat ik om ze geef
3. Wanneer ik affectie voor iemand voel uit ik het meestal
4. Ik heb er geen moeite mee om anderen te vertellen dat ik om ze geef of van ze houd
5. Ik ben er goed in om affectie te uiten
6. Ik ben snel geneigd om mensen even aan te raken als uiting van affectie
7. Ik hou ervan om mensen een knuffel te geven of mijn arm om hen heen te slaan
8. Ik heb de neiging om mijn affectie vaak te uiten
9. Iedereen die mij kent zou zeggen dat ik een vrij affectief persoon ben
10. Ik voel me gemakkelijk bij het uiten van affectie tegenover andere mensen
11. Ik krijg vrij veel affectie van anderen
12. Menzen zeggen met altijd dat ze me graag mogen, van me houden of om me geven
13. Veel mensen die ik ken zijn erg affectief met mij
14. Mensen knuffelen mij vrij vaak
15. De meeste mensen die ik ken uiten hun affectie richting mij erg vaak
16. Ik krijg veel affectieve aanrakingen van andere mensen

Bronnen


Floyd, K. (2002). Human affection exchange: V. Attributes of the highly affectionate. Communication Quarterly, 50(2), 135-152.