Deze vragenlijst is bedoeld om ADHD bij volwassenen te herkennen. Klik op het antwoord dat jouw gedrag gedurende de afgelopen zes maanden het beste weergeeft.

1. Hoe vaak heb je moeite je te concentreren op wat mensen tegen je zeggen, zelfs wanneer ze zich rechtstreeks tot je richten?
2. Hoe vaak sta je op van je plaats tijdens een bijeenkomst of andere situatie waarin van je verwacht wordt dat je blijft zitten?
3. Hoe vaak heb je moeite om je van dingen los te maken en te ontspannen wanneer je tijd voor jezelf hebt?
4. Hoe vaak maak je de zinnen van mensen met wie je praat af voordat ze zelf hun zin af kunnen maken?
5. Hoe vaak stel je dingen uit tot het laatste moment?
6. Hoe vaak leun je op anderen om je leven op orde te houden en aandacht aan details te schenken?

Bronnen


Ustun, B., Adler, L. A., Rudin, C., Faraone, S. V., Spencer, T. J., Berglund, P., ... & Kessler, R. C. (2017). The World Health Organization adult attention-deficit/hyperactivity disorder self-report screening scale for DSM-5. Jama psychiatry, 74(5), 520-526.

Send this to a friend