Neurodiversiteit

Autismewoordenboek

1Neurodiversiteit als sociale beweging
Neurodiversiteit is een los verband van individuen en groepen die zich richten op het bewerken van een sociale verandering. Hierbij maken ze gebruik van het internet om mensen over de hele wereld te mobiliseren voor hun doel.
2Neurodiversiteit als benadering
De term neurodiversiteit verwijst naar een benadering van autisme. In deze benadering wordt autisme niet onderzocht en behandeld als een ziekte waar een geneeswijze voor nodig is, maar geaccepteerd en gewaardeerd als een legitieme vorm van menselijke variatie. Deze strategie heeft implicaties voor het beleid en voor de besteding van publieke middelen. Publieke middelen worden niet besteedt aan het vinden van een wijze om autisme te genezen, maar aan diensten die autistische mensen helpen om te funcioneren zoals ze zijn.
3Neurodiversiteit als ideologie
Neurodiversiteit is de verzameling bewuste en onbewuste ideeën die worden aangehangen door de neurodiversiteitbeweging. Het bestaat uit een logisch samenhangende set van overtuigingen, doelen, verwachtingen en motivaties, die worden toegepast in de publieke ruimte, waarmee het een politiek karakater krijgt. Het biedt een normatieve visie die als correct wordt beschouwd door een minderheid binnen de autismegemeenschap, die tracht om de dominante meerderheid te overtuigen van hun gelijk.
4Neurodiversiteit als paradigma
Neurodiversiteit is een nieuwe manier van denken over autisme, die de bestaande manier van denken uitdaagt. Hierdoor ontstaat een paradigmastrijd. Volgens het nieuwe paradigma van autisme als identiteit die gerespecteerd moet worden staat het dominante paradigma van autisme als een ziekte die genezen moet worden de ontwikkeling van autistische mensen in de weg. Binnen het nieuwe paradigma worden de oude termen en concepten gebruikt, maar op een andere manier, waardoor verwarring ontstaat.
5Neurodiversiteit als evolutionair voordeel
Neurodiversiteit geeft een samenleving een reserve aan types die van pas kunnen komen in onvoorziene omstandigheden. Voor de groep heeft neurodiversiteit een evolutionair voordeel. Iedere groep heeft bijvoorbeedl non-conformisten nodig: mensen nodig die bereid zijn om vraagtekens te plaatsen bij de gegeven situatie, risico te lopen en wel in te grijpen terwijl niemand anders dat doet. Autisten zijn relatief vaak zulke mensen.
Neurodiversiteit is netzo cruciaal voor het menselijke ras als biodiversiteit is voor het leven in het algemeen. Wie kan zeggen welke vorm van neurobedrading op welk moment het beste zal blijken te zijn?

Harvey Blume

Het 'Neurologisch Anders' vertegenwoordigt een nieuwe toevoeging aan bekende politieke categorieën van klasse, gender en ras en zal bestaande inzichten in het sociale model van beperking aanvullen.

Judy Singer

Ontwikkeling

Samenstelling

Het concept Neurologische Diversiteit is samengesteld uit neurologie en diversiteit.

Voor Judy Singer ligt het belang van het onderscheiden van een 'Autistisch Spectrum' in de erkenning van een vorm van anders zijn die niet gebaseerd is op verschillen in sociale klasse, gender identiteit of ras, maar op verschil in neuro-identiteit.

Singer spreekt over neuro-identiteit als een "politieke categorie" en pleit voor een "politiek van neurodiversiteit". Diversiteit heeft bij haar dan ook de politieke betekenis van "de insluiting van individuen die verschillende vormen van te onderscheiden politieke categorieën (nationale afkomst, leeftijd, sexuele orientatie, etc.) vertegenwoordigen".

Harvey Blume spreekt over "autisme en andere afwijkingen (departures) van de neurologische norm". Vanwege de grote complexiteit van "het menselijke brein" is een "hapering" (bug) hier en daar onvermijdelijk. Hierdoor ontstaan verschillende "vormen van bedrading".

Blume vergelijkt neurodiversiteit met biodiversiteit. Biodiversiteit is de verscheidenheid tussen en binnen levensvormen in een ecosysteem. Het is een belangrijke indicator voor de ontwikkeling en overlevingskans van een ecosysteem.

Op dezelfde manier is verscheidenheid in neurobedrading belangrijk voor de overleving van het menselijke soort. In een "computercultuur" biedt een autistisch vorm van neurobedrading een evolutionair voordeel voor het ecosysteem als geheel.

Neurodiversiteit is dus de insluiting van autisten (en andere individuen die afwijken van de neurologische norm) in een politiek systeem; het betreft de waardering van de voordelen van verscheidenheid in neurobedrading voor het menselijke leven."

Neurodiversiteit
neurologische

met betrekking tot de neurobedrading

Neurodiversiteit
diversiteit

insluiting van individuen die verschillende vormen van een politieke categorie vertegenwoordigen

 
Neurodiversiteit
neurodiversiteit

de insluiting van individuen die verschillende vormen van neurobedrading vertegenwoordigen

 

Kritiek

1Problematische autistischheid moet ook een stoornis blijven
In de neurodiversiteitsbeweging wordt wel gesproken van het verwijderen van autisme uit het diagnostisch handboek DSM. Er zou alleen nog maar gesproken moeten worden van "autistischeid" als afwijkende maar gelijkwaardige conditie, niet meer van "autisme" als psychische stoornis. Hier wordt wel tegen in gebracht dat, wanneer problematische autistischheid niet meer als een stoornis of beperking wordt gezien, dat fijn is voor autisten die volledig zelfstandig kunnen functioneren, maar niet voor autisten die wel psychiatrische behandeling en praktische steun nodig hebben en het recht daarop niet willen verliezen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *