MDMA-ondersteunde psychotherapie

Gecontroleerd gebruik van ecstasy voor behandeling van relatieproblemen, trauma en sociale angst.

Belang

 
MDMA-ondersteunde psychotherapie is het gecontroleerd gebruik van het middel MethyleneDioxyMethAmphetamine (MDMA) in de behandeling van psychische klachten. MDMA, ook wel “ecstasy” of "XTC" genoemd, wordt ingezet bij relatieproblemen, post-traumatische stress stoornis (PTSS) en sociale angst.
 

Autismepaspoort

 
Naam behandelingMDMA-ondersteunde pscyhotherapie
InstellingMultidisciplinary Association for Psychedelic Studies
NationaliteitAmerika
 

Kenmerken

1
Voordat je gebruik kunt maken van MDMA-ondersteunde psychotherapie heb je een verwijzing van een arts nodig. Ook heb je een door een psychiater, psychotherapeut of GZ-psycholoog vastgestelde diagnose nodig. Dit moet gaan om een stoornis waarvoor is aangetoond dat deze effectief met MDMA-ondersteunde psychotherapie behandeld kan worden, zoals PTSS of sociale angst.
2
Je behandelaar gaat met je na of er redenen zijn om geen gebruik van MDMA te maken, zoals hoge bloeddruk, hart- en vaatziektes, epilepsie, diabetes, zwangerschap, psychosegevoeligheid, actief in rouw zijn om een recent verlies of na afloop geen toegang tot nazorg hebben. Wanneer dergelijke bezwaren er niet zijn is het veilig voor je om MDMA te gebruiken.
3
Je behandelaar bespreekt de reden waarom je MDMA-ondersteunde psychotherapie zou willen volgen, wat je verwachtingen zijn en wat je al weet over de gewenste effecten en de bijwerkingen van MDMA. Zo helpt je behandelaar je om realistische verwachten te creëren en met voldoende voorkennis aan de gebruikssessies te beginnen.
4
Je maakt een aantal afspraken met je behandelaar over jullie gedrag tijdens de sessies, zoals het opvolgen van de instructies van je behandelaar of het gebruik maken van aanraking. Dit geeft de veiligheid dat je behandelaar je grenzen bewaakt op het moment dat je deze zelf misschien minder goed in de hand hebt.
5
Aan de hand van je geslacht en je doel voor de sessie dient je behandelaar je een bepaalde dosis MDMA toe. Omdat vrouwen gevoeliger zijn voor het effect van MDMA gebruiken ze meestal wat minder dan mannen. Wanneer het doel is om tijdens de sessie contact te maken met anderen (bijvoorbeeld je partner) is een lagere dosis nodig dan wanneer het doel is om contact te maken met jezelf.
6
Je behandelaar helpt je om een houding van openheid voor ervaringen te bevorderen, bijvoorbeeld door een korte mindfulness medidatie oefening.
7
De sessies worden gehouden in een ruimte waar je je veilig en rustig kan voelen, zoals thuis of in een speciale behandelkamer. Er is een koptelefoon of oortjes met instrumentele muziek beschikbaar. Om uitdroging tegen te gaan krijg je regelmatig water aangeboden.
8
Wanneer de MDMA grotendeels uitgewerkt is, bespreek je je ervaringen na met je behandelaar. Dit kan één tot twee uur duren.
9
Je behandelaar verzekert zich ervan dat je alert bent en normaal kunt functioneren, waarna je weer naar huis kan. Wanneer er zich na afloop problemen voordoen, neem je contact op met je behandelaar.

Waarom MDMA-ondersteunde psychotherapie?

Bevordert benaderen van anderen


MDMA gebruik vermindert de waarneming van sociale signalen die aangeven dat anderen een bedreiging vormen, waardoor mensen sneller geneigd zijn om anderen te benaderen en minder snel geneigd zijn om sociaal contacten te vermijden

Verminderd zelfgerichte aandacht


MDMA gebruik vermindert de neiging van sociaal angstige mensen om zich pijnlijk bewust te zijn van hun aanwezigheid bij anderen

Vermindert negatieve tendentie


Mensen die MDMA hebben gebruikt ervaren hun ergste herinneringen daarna als minder negatief, levendig en emotioneel intens, waardoor ze beter te verdragen zijn en minder vermeden worden

Openheid


MDMA gebruik leidt tot een blijvende toename in het persoonlijkheidskenmerk Openheid, wat zich uit in gevoeligheid voor de eigen emoties en de emoties van anderen en een grotere behoefte aan variëteit
65%

van de gebuikers van MDMA in een klinische setting noemt als voordeel dat ze zich gerustgesteld en veilig voelen doordat het gebruik gecontrolleerd plaatsvindt

0%

van de proefdeelnemers rapporteert blijvende negatieve effecten van MDMA gebruik

70%

van de volwassen autistische MDMA-gebruikers ervaart toegenomen inzicht in zichzelf en in hoe anderen zich voelen

90%

voelt zich prettig in hun eigen lichaam en ervaart meer plezier aan aanraking

87%

vindt het makkelijk dan gebruikelijk om met anderen te praten en voelt zich comfortabeler in de aanwezigheid van anderen

80%

ervaart meer emoties dan gebruikelijk en is beter in staat om emoties te uiten en met anderen te bespreken

20%

ervaart na 2 jaar nogs steeds een positief op effect op inzicht in zichzelf en het vermogen om emoties te bespreken

11%

ervaart na 2 jaar nogs steeds meer plezier aan aangeraakt worden en vindt het na 2 jaar nog steeds makkelijker om affectie te uiten

Ontwikkeling

Comments are closed.

Send this to a friend