Massage therapie

Het toepassen van druk of trilling op de zachte weefsels van het lichaam door een getrainde massagetherapeut voor therapeutische doeleinden.

Belang

 
Massagetherapie is het toepassen van druk of trilling op de zachte weefsels van het lichaam door een getrainde massagetherapeut voor therapeutische doeleinden.
 

Kenmerken

1
Massagetherapie bestaat uit het uitoefenen van druk of trilling. Een standaardbehandeling bestaat meestal uit zo'n twee sessies per week gedurende een periode van vier tot vijf weken. De sessies duren zo'n 30 minuten.
2
Voor massagetherapie is het niet nodig om al je kleren uit te doen. Meestal is het verwijderen van je bovenkleding (trui of blouse) voldoende en kun je gewoon een t-shirt of hemd aanhouden.
3
Massagetherapie vindt plaats in een massagestoel, waar je rechtop of achterover geleund op zit. Of je licht of op een massagebank, op je rug of op je buik.
4
Tijdens de behandeling oefent je therapeut druk uit op je gebieden van je lichaam die erg gespannen kunnen zijn, zoals je gezicht, je nek, je schouders en je rugspieren. Sommige therapeuten maken ook gebruiken van een apparaat dat kleine trillingen maakt.
5
Door het aanraken van het lichaam en het stimuleren van de gezichtsspieren geeft het brein hormonen af waardoor je spieren zich ontspannen, je angst afneemt, je stemming verbetert en de expressie van emoties in je gezicht toeneemt.
6
De behandeling heeft gewerkt op het moment dat je lichaam als het ware 'geleerd' heeft om zich te ontspannen en je ook buiten de sessies om ervaart dat je vaker ontspannen en minder vaak gespannen bent.

Ontwikkeling

 • 1996Field e.a.

  Na een maand lang twee keer per week massagetherapie te hebben ontvangen vertonen kinderen met post-traumatische stress symptomen als gevolg van de orkaan Andrew minder symptomen in vergelijking met de controlegroep, die alleen een ontspannende video bekeek.
 • 1998Field

  In een overzichtsstudie van de effecten van massagetherapie concludeert de Amerikaanse onderzoeker Tiffany Field dat massagetherapie duidelijk positieve gezondheidseffecten heeft voor mensen van diverse leeftijden en met verschillende fysieke en psychische klachten. Zij concludeert echter ook dat, net als bij medicatie, er geen reden is om aan te nemen dat deze effecten zonder meer aanhouden na afloop van de behandeling. Zij pleit daarom voor een toename van gepast fysiek contact in de sociale omgang.
 • 2001Hart e.a.

  In een vergelijkende studie onder vrouwen met anorexia nervosa rapporteren deelnemers die naast de regulier behandeling gedurende vijf weken ook twee keer per week massagetherapie krijgen minder stress, minder angst, minder anorexia-symptomen en een betere stemming dan de controlegroep.
 • 2002Delaney e.a.

  Na het ontvangen van 20 minuten massage vertonen gezonde volwassenen een afname in spierspanning en een toename in hartslagvariabiliteit. Hier bevestigen de onderzoekers de resultaten van een studie van Tiffany Field uit 1995, waarin zij eveneens suggereert dat een toename van hartslagvariabiliteit een van de werkingsmechanismen van massagetherapie vormt.
 • 2004Moyer e.a.

  Uit een meta-analyse van studies naar het effect van massage bij mensen met een depressie blijkt dat alle 17 gevonden een positief effect laten zien in vergelijking met de controlegroep. Uit een van de onderzoeken blijkt dat massage op neurobiologisch niveau samenhangt met een toename van serotonine, hetzelfde effect als dat van antidepressiva.
 • 2010Hou e.a.

  Uit een meta-analyse van studies naar het effect van massage therapie blijkt dat één sessie massage therapie geen effect heeft op de stemming of stress, maar dat meerdere sessies dat wel hebben. Wat betreft de verschillende effecten van massage therapie is de afname van angst- en depressieklachten het grootste effect, qua effectgrootte vergelijkbaar met het effect van psychotherapie.
 • 2012Morhenn e.a.

  Uit een studie onder gezonde deelnemers blijkt dat massage door een massagetherapeut tot een toename in oxytocine van 9% leidt. Oxyotocine is een hormoon dat angst verlaagd en sociaal contact bevorderd.
 • 2011Lee e.a.

  In een meta-analyse van studies naar het effect van massage therapie bij kinderen met autisme vinden de auteurs slechts 6 degelijke studies en concluderen zij dat er geen duidelijke conclusies kunnen worden getrokken over de effectiviteit van massage als behandeling voor de kernsymptomen van autisme (stereotype gedragingen, gebrek aan sociaal wederkerig gedragingen).

Ervaringen van autisten

Ik hou er niet van wanneer vreemden met hun handen aan me zitten. Massages zijn daarom eerder stressvol dan ontspannend voor mij.
Ik heb moeite met lichamelijk contact en massage vond ik altijd eng. Maar in de loop van de behandeling heb ik geleerd om me echt te ontspannen en nu ik me kan ontspannen tijdens de massagetherapie helpt het heel goed.
Ik heb positieve ervaringen met massagetherapie, maar tweemaal per week een poosje knuffelen met mijn partner overtreft dat positieve effect wel.
Ik ben drie jaar geleden begonnen met massage tegen migraine. Eerst hielp het weinig, maar ik ga inmiddels naar een psycho-somatische therapeut, die zowel naar de lichamelijke als naar de psychische kant van mijn klachten kijkt. Een paar maanden geleden stond ik na afloop op het station te wachten en had ik opeens het gevoel alsof mijn schouders voor het eerst echt naar beneden vielen. Ik was heerlijk ontspannen. Toen merkte ik pas hoe gespannen ik normaal door het leven ga. Sindsdien gaat het beter. Minder gespannen door alles om me heen, vaker ontspannen.

Betekenis voor autismevriendelijk Nederland

 
Hoewel er voldoende bewijs is dat massagetherapie positieve effecten heeft op de lichamelijke en geestelijke gezondheid is er onvoldoende bewijs dat het de kernsymptomen van autisme verminderd. Massagetherapie kan echter wel effectief zijn als onderdeel van een bredere behandeling, met name voor autistische volwassenen met anorexia nervosa, depressie, angst of slaapproblemen.
 

Links ter illustratie

Massage therapie
Odette massagetherapie, Massagetherapie
Massage therapie
SAAR: prakrijk voor massagetherapie, Massagetherapie

Comments are closed.