Laatst gewijzigd: 6 september 2019

Zelf een initiatief beginnen

Tips voor het opzetten van een autismevriendelijk initiatief

Wat is een autismevriendelijk intiatief?

Met een autismevriendelijk initiatief bedoelen we het geschikt maken voor mensen met autisme van een algemene dienst, ruimte of organisatie die niet alleen gericht is op mensen met autisme. Denk aan de tandarts, de kermis, een reguliere school, of rijlessen. Zie de pagina met voorbeelden voor een lijst met bestaande initiatieven. Omdat mensen met autisme niet de enige of belangrijkste doelgroep zijn van zulke activiteiten hebben ze vaak aanpassingen nodig om mee te kunnen doen en zich prettig te voelen.
Een autismevriendelijk initiatief is dus een dienst, ruimte of organisatie die (meer) geschikt gemaakt is voor mensen met een vorm van autisme. Al deze initiatieven hebben gemeen dat ze bepaalde aanpassingen doen zodat mensen met autisme ook mee kunnen doen en zich prettig kunnen voelen. Bij het opzetten van een nieuw initiatief is dan ook van de belangrijkste vragen welke aanpassingen gewenst zijn. Maar daar gaan nog een paar vragen aan vooraf.

1. De doelgroep bepalen

De eerste stap is het bepalen van de doelgroep. Op wie richt je initiatief zich? Op kinderen, op volwassenen, of allebei? Kinderen met autisme hebben vaak andere behoeften dan volwassenen en ook voor de pr maakt dit veel uit. Richt het initiatief zich alleen op mensen met autisme, of bijvoorbeeld ook op mensen met ADHD, of op alle mensen die moeite hebben met prikkels? In het laatste geval is het initiatief beter te omschrijven als prikkel arm, dan als autismevriendelijk. Gaat het om een landelijk of regionaal initiatief?
Bij het bepalen van de doelgroep hoort ook een inschatting van de potentiële en daadwerkelijke vraag. Om hoeveel mensen gaat het eigenlijk? Naar schatting heeft rond de 1% van de bevolking een vorm van autisme. Dus 1% van de lokale bevolking is potentieel geïnteresseerd. Uiteraard is niet iedereen van hen ook daadwerkelijk geïnteresseerd zijn. Dat aantal is moeilijker in te schatten, maar kan worden geschat aan de hand van het algemene bezoekerspercentage. Ook is het van belang om je af te vragen of alle mensen met autisme behoefte hebben aan aanpassingen.

2. Informatie inwinnen over autisme

Breng eerst in kaart uit welke onderdelen de dienst, ruimte of organisatie eigenlijk bestaat. Stel je bij een activiteit voor dat je zelf bezoeker bent en loop stap voor stap bij langs wat er gebeurt: je hoort van het evenement en er worden verwachtingen gewekt, je maakt eventueel een reservering. Je plant je reis: is er informatie over parkeren, openbaar vervoer, etc. Op de avond zelf probeer je de locatie te vinden en parkeer je fiets of auto. Bij aankomst kom je binnen in de entree of hal. Zo loop je stap voor stap je activiteit bij langs. Deze analyse kun je vervolgens gebruiken om informatie in te winnen over gewenste aanpassingen voor mensen met autisme.

De tweede stap is informatie inwinnen over autisme. Check om te beginnen onze lijst met veel voorkomende aanpassingen. Bekijk ook onze lijst met competenties die iemand autismevriendelijk maken.

Ook een goed begin is om mee te doen aan de cursus over autismevriendelijkheid van de Autisme Academie. Bijkomend voordeel is dat je dan hun logo 'Autismvriendelijk' kan voeren.

Voor maatwerk kun je het beste iemand benaderen die verstand heeft van autisme: een wetenschapper of professional die zich momenteel bezighoudt met autisme. De inzichten over autisme veranderen snel dus zorg dat het iemand is die op de hoogte is van de laatste inzichten. Er zijn in Nederland diverse instellingen die zich specialiseren in of bezig houden met autisme. Denk bijvoorbeeld aan het Leo Kannerhuis, Autisme Centraal, De NvA en diverse lokale GGZ-instellingen. Zij kunnen je helpen of in contact brengen met mensen die je kunnen helpen.

Houd daarbij steeds voor ogen dat het je niet gaat om abstracte theorie. Leg de expert de concrete analyse van je dienst, ruimte of organisatie voor en vraag welke aanpassingen zij denken dat mensen met autisme ten goede kunnen komen.

Dit alles geeft je een lijst van mogelijke aanpassingen.

3. De informatie toepassen

Dit is een goed moment om een ervaringsdeskundige in te schakelen. Dit kan iemand met autisme zijn (die goed kan communiceren), of een ouder. Zij weten uit de eerste hand hoe het is om autisme te hebben, of waar mensen met autisme in de praktijk tegen aanlopen. Je bereikt hen via sociale media. Vraag een lokale of landelijke autisme organisatie een oproep te plaatsen op sociale media. Uiteraard is dit bij volwassenen makkelijker dan bij jonge kinderen; benader in dat geval de ouders.

Houd wel in de gaten dat mensen met autisme onderling erg verschillen en dat wat voor de één geldt niet voor alle mensen met autisme hoeft te gelden. Toch is het belangrijk om ook ervaringsdeskundigen aan het woord te laten. Bij eerdere initiatieven is het wel gebeurd dat de aanpassingen die door de experts werden voorgesteld in algemene zin wel klopten, maar op een manier werden toegepast die net de plank mis sloegen. Loop met hen je analyse stap voor stap door en bespreek de mogelijke aanpassingen

Inmiddels heb je een algemene lijst met aanpassingen en inzicht in hoe deze kunnen worden toegepast op je dienst, ruimte of organisatie. De volgende stap is deze om te zetten in instructies aan de vrijwilligers of professionals die je initiatief in de praktijk vorm gaan geven. Bedenk hierbij dat alleen de uitvoering telt! Een lijst met aanpassingen is mooi, maar als ze niet uitgevoerd worden heet het geen zin. Zo is het wel gebeurd dat een autismevriendelijke film niet stipt op tijd begon, al was van tevoren vastgesteld dat dit wel zou moeten. Zorg dat elke medewerker op de hoogte is van de aanpassingen en begrijpt waarom het belangrijk is deze consequent door te voeren.

4. Je initiatief bekend maken

Het komt vaker voor dan je denkt: er is een goed initiatief op poten gezet. Maar er is onvoldoende nagedacht over de publiciteit. Hierdoor kun het initiatief alsnog mislukken. Je hebt de doelgroep bepaalt. Bedenk nu via welke kanalen en met welke middelen je die doelgroep kunt bereiken. Denk daarbij aan algemene middelen (mensen met autisme en hun omgeving lezen ook de krant), maar ook kanalen die specifiek zijn voor autisme (zoals de NVA, blogs, facebookgroepen, etc. ). Meld je initiatief ook bij ons aan via frederik@autismedigitaal.nl.

Het kan ook helpen om een logo autismevriendelijk aan te vragen. Dit kan bij De Autisme Academie en bij Vanuit Autisme Bekeken.

Denk goed na hoe je in de publiciteit mensen met autisme benadert. Veel mensen vinden 'autisten' een onprettig woord. Ook houden veel mensen met autisme er niet van te worden benaderd als een groep met problemen, of een stoornis. Als je uitlegt waarom aanpassingen nodig zijn, doe dit dan in termen van 'anders zijn' en niet in termen van 'beperkingen'.
 
Send this to a friend