Onderwijs aan leerlingen met autisme (OLAV)
E-learning cursus “ASS in de klas” voor docenten en pabo studenten. De cursus sluit aan bij het passend onderwijs en is gebaseerd op informatie uit wetenschappelijk onderzoek.
Autismevriendelijk museum
Boek vol tips & tricks voor het creëren van een toegankelijk museumbezoek voor kinderen en jongeren met autisme.
Prikkelarme Kermis
In Heerenveen is een aantal keer een prikkelarme kermis georganiseerd. In 2017 was er grote belangstelling.
Autisme in de sport
Website die wil bevorderen dat sportverenigingen autismevriendelijker worden. Dit doen zij onder meer door het aanbieden van een stappenplan en andere publicaties.
Rijles en autisme
Platform voor rij-instructeurs met specialisatie op het gebied van Autisme en ADHD. Zoek een rijschool, doe bijscholing, of meld je rijschool aan. Ook zijn er enkele materialen te downloaden voor rij-instructeurs en rijles-kandidaten.
Ik kook met autisme
Site met autismevriendelijke recepten (tegen betaling). Ook kun je je eigen favoriete recept laten herschrijven, zodat je deze in gemakkelijke stappen kunt volgen.
Blauwe Zondag Tilburg
Blauwe Zondag is een dag speciaal voor mensen met autisme. Het doel is: mensen met autisme en hun naasten samen brengen én deelname aan de kermis mogelijk te maken voor deze doelgroep. Veel attracties verminderen hun licht- en geluidsintensiteit verminderen, zodat mensen met autisme en hun naasten met elkaar kunnen genieten van een zo prikkel-arm mogelijke kermis.
Filmtheater De Uitkijk
Filmtheater De Uitkijk had in 2009 en 2010 autismevriendelijke filmvoorstellingen. In maart 2009 kwam filmtheater De Uitkijk als eerste in Nederland met een autismevriendelijke filmvoorstelling. Het geluid stond aanmerkelijk zachter en bastonen werden eruit gefilterd. De foyer was prikkel arm gemaakt. Het programma stond vast en hing duidelijk zichtbaar op de deur.
Autismevriendelijkheidsprijs
De Autismevriendelijkheidsprijzen worden sinds 2010 jaarlijks uitgereikt aan een privé-persoon én aan een organisatie, die zich op bijzondere wijze hebben ingezet voor autisme. De prijs is een blijk van waardering en een steuntje in de rug voor de winnaars die zich onvermoeibaar en met een zeer positieve instelling inzetten om de wereld voor mensen met autisme leefbaarder en plezieriger te maken. De prijs wordt uitgereikt door de NvA.
Intentie en certificaat autismevriendelijk!
Het logo Autismevriendelijk! is geen keurmerk maar een intentie. Het logo kan worden gevoerd door bedrijven en coaches die de intentie hebben uitgesproken autismevriendelijk! te willen zijn. Auticomm. Autisme & Communicatie heeft het in 2008 ingevoerd met als doel mensen ervan bewust te maken dat Autismevriendelijk! meer vraagt dan alleen maar vriendelijkheid.
Logo ‘wij gaan voor 100% autismevriendelijk’
Het logo is een intentieverklaring om 100% autismevriendelijk te zijn of te worden. Het is nadrukkelijk geen keurmerk. Het voeren van dit logo betekent dat er blijvend wordt gewerkt aan de toegankelijkheid van een organisatie, product en/of dienst voor mensen met autisme. Van organisaties die het logo voeren, wordt gevraagd dat zij hun omgeving laten zien hoe zij invulling geven aan autismevriendelijkheid en hoe zij hierop aanspreekbaar zijn.
Autismevriendelijk wonen (PAS)
De werkgroep Wonen van PAS heeft een brochure samengesteld om aandacht te vragen voor de woonproblematiek waar veel volwassenen met autisme mee te maken hebben. De volledige titel is ‘Autismevriendelijk wonen – Volwassenen met autisme: een vergeten groep op de woningmarkt?’ Deze brochure is gratis te downloaden als pdf of direct te lezen via ISSUU.
Autismevriendelijke gemeente
Op 30 september 2014 tekenden het verschillende autisme organisaties een manifest met Gemeente Renkum om te komen tot de eerste autismevriendelijke gemeente in Nederland. Doel is te komen tot een samenleving in deze gemeente waarin mensen met autisme van alle leeftijden zich kunnen ontwikkelen en zo zelfstandig mogelijk kunnen leven.
Blik op autisme
Bij autorijden moet je op veel dingen letten en van alles tegelijk doen. Iedereen moet dat leren, maar voor mensen met autisme kan dit extra moeilijk zijn. Daar richt de lesmethode Blik op Autisme van Jacco Schrlingman zich op. In de eerste lessen leert de cursist de losse elementen kennen. Daarna leer hij of zij stap voor stap om de losse elementen bij elkaar te brengen. In 2014 won Jaccde klASSe Award samenwerkingsverband Autisme Gelderland.
Autismevriendelijke communicatie voor leerkrachten
Eéndaagse workshop Autisme vriendelijke communicatie voor leerkrachten in het basisonderwijs. Het ochtendprogramma richt zich met name op psycho-educatie over autisme en het aanleren van specifieke vaardigheden op het gebied van contact maken en communicatie met het kind met ASS. Tijdens het middaggedeelte ligt de nadruk op het opstellen van de dag-, week- en taakstructuren voor kinderen met ASS.
Van Keulen brandbeveiliging
Verzorgt diverse veiligheidstrainingen: BHV, vorkheftruck, maritieme trainingen, VCA en 1e hulp. Het is een klein bedrijf dat ervaring heeft met autisme. Biedt speciale VCA-trainingen voor mensen met autisme.
Concordia Enschede
In 2012 was er een autismevriendelijke film te zien in Concordia Enschede. Gericht op volwassenen en kinderen vanaf 6 jaar voor wie een gewoon bioscoopbezoek teveel prikkels geeft. De omgeving wordt voorspelbaar gemaakt door pictogrammen. Vooraf wordt verteld waar de film over gaat, het geluid wordt aangepast en het licht blijft zacht aan. Tijdens de film wordt geen pauze gehouden.
LingeFilm Geldermalsen
Filmtheater LingeFilm organiseert één keer per maand en in de schoolvakanties een keer extra, een autismevriendelijke voorstelling voor kinderen. Tijdens de voorstelling is het licht gedimd in plaats van uit en staat het geluid zachter. Van de 98 beschikbare plaatsen worden er maximaal 35 verkocht.
Houtermans Financieel Advies
Financiële adviseur in Merkelbeek. Houdt bij het (hypotheek)adviesgesprek er rekening mee dat mensen met autisme (ASS) informatie anders verwerken. Structuur en duidelijkheid staan centraal. Ze nemen ruimschoots de tijd en bieden informatie in behapbare stukken aan. Hebben een intentieverklaring autismevriendelijk van De Autismeacademie.
Studeren aan de RUG
De Rijksuniversiteit Groningen heeft speciale voorzieningen voor studenten met autisme. Denk aan aangepaste tentamens of extra hulp bij het voorbereiden op tentamens, aangepast studietempo, financiële ondersteuning bij studievertraging, deelname aan een algemene Studie-ondersteuningsgroep en aanvullende begeleiding (vanuit PGB). Om in aanmerking te komen is een medische (of psychologische) verklaring nodig.
Studeren aan de Universiteit Utrecht
De Universiteit Utrecht heeft verschillende voorzieningen voor studenten met een diagnose in het autistisch spectrum. Er is praktische begeleiding, een studieondersteuningsgroep en een aangepaste introductie. In het intakegesprek met de studieadviseur wordt besproken welke voorzieningen in nuttig en mogelijk zijn. Om hiervoor in aanmerking te komen is een medische verklaring nodig.
Studeren aan de Universiteit Twente
De Universiteit Twente biedt speciale begeleiding en aanpassingen voor studenten met autisme. De begeleiding heeft de vorm van gesprekken. Mogelijke aanpassingen: beperken van lokaalwisselingen, werken in kleine groepen, vaste practicumpartner, vaste werkgroepruimte, extra toetstijd, aparte (prikkelarme) toetsruimte. Om hiervoor in aanmerking te komen is een verklaring nodig van de behandelend arts, GZ-psycholoog of orthopedagoog.
Vliegen met autisme
Project gericht op het autismevriendelijk maken van vliegtuigmaatschappijen. Door een vader die een dochter heeft met autisme. Het project stimuleert vliegmaatschappijen om mensen met autisme speciale assistentie te geven. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van het internationaal bekende protocol DPNA (disabled passenger with intellectual or developmental disability needing assistance).
Architectuur voor autisme
Website die aanbevelingen doet over autismevriendelijk ontwerpen. De gebouwde omgeving is voor mensen met autisme vaak namelijk verwarrend en onprettig. In 2006 brachten enkele architecten daarom een internationale beweging op gang voor autismevriendelijk ontwerpen. Helaas kwam die beweging tot stilstand in 2010. Deze website wil bijdragen aan een herstart van deze beweging. Dit doen ze door ervaringskennis te inventariseren.

Send this to a friend