Hoeveel volwassenen vallen in het autistisch spectrum?

Er zijn geen precieze cijfers over hoeveel mensen in Nederland in het autistische spectrum vallen. Wel is er hier veel internationaal onderzoek naar gedaan.

Vraag

 
Hoeveel volwassenen hebben autisme? Deze vraag is niet te beantwoorden zonder hem eerst preciezer te maken. Er moet onderscheid worden gemaakt tussen mensen die een officiële autismediagnose hebben en volwassenen die wel autistisch zijn, maar geen autismediagnose hebben. Om precies te zijn gaat het dus om de vraag: hoeveel volwassenen in Nederland hebben een al dan niet gediagnosticeerde vorm van autisme?

Er zijn geen studies over het aantal Nederlandse volwassenen dat in het autistisch spectrum valt. Wel is er hier veel internationaal onderzoek naar gedaan. Omdat dit cijfer niet wordt beïnvloedt door factoren die erg verschillen tussen landen mogen we aannemen dat dit in Nederland hetzelfde zal zijn.

Volgens een internationale metareview uit 2015 komt autisme voor bij 0,66% van de bevolking. Dat is 1 op de 150 mensen en 6.6 op elke 1000 mensen. Bij deze studie wordt echter voornamelijke uitgegaan van diagnoses bij kinderen. De review laat geen toename zien in het percentage autismediagnoses.

Volgens de Amerikaanse gezondheidsorganisatie CDC is het aantal mensen met een autismediagnose in de afgelopen jaren wel toegenomen. Zij monitoren hoe vaak 8-jarigen een diagnose in het autistische spectrum krijgen. In 2002 was dit inderdaad nog bij 1 op de 150 kinderen, maar tien jaar later is dit toegenomen tot 1 op 68 (1,46%). Zij kijken echter niet naar de totale bevolking en naar volwassenen.

Op basis van onderzoek in diverse gemeenschappen in Engeland concluderen Britse onderzoekers dat 9.9 per 1000 personen van 16 jaar en ouder autisme heeft. Dit percentage verschilt niet veel van de laatste Britse cijfers over autisme bij kinderen.

Doordat de criteria voor autisme in de DSM-5 strenger zijn dan die in de DSM-4 zal het aantal mensen met een diagnose in het autistisch spectrum in de toekomst mogelijk dalen. Tegelijkertijd is er meer bewustzijn over autisme, wat kan leiden tot meer gedetailleerde beschrijvingen van gedragingen die passen bij autisme, waardoor dit effect mogelijk weer opgeheven wordt.

Conclusie

 
Uit onderzoek blijkt dat internationaal 1 op de 100 volwassenen autisme heeft.
 

1 Comment

  1. Anne schreef:

    Goede vraag. Ik heb wel een kleine aanvulling:
    In NL heeft zo’n 2,5% van de kids onder de 12 jaar autisme of een gerelateerde stoornis (CBS, 2017). Het aantal zou na het 12e levensjaar ook nog wat hoger kunnen liggen, bijvoorbeeld omdat autisme bij vrouwen nog steeds (te) laat laat in hun leven gediagnostiseerd wordt

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *