Griep en andere infecties

Mensen met autisme zijn mogelijk gevoeliger voor griep en andere infectieziektes.

Belang

 
Mensen met autisme zijn mogelijk gevoeliger voor griep en andere infectieziektes. Via de darm-brein-as spelen de hersenen, de darmen en het immuunsysteem een gezamenlijke rol in ziekte en gezondheid. In verschillende onderzoeken bij mensen met autisme zijn afwijkingen gevonden in het immuunsysteem, de darmflora en het voorkomen van infecties. Andere onderzoeken vinden echter weer geen verschil.
 

Waar gaat het over?

 
  • Immuunsysteem: deel van het menselijk lichaam dat het opsporen en bestrijden van indringers van buiten het lichaam als functie heeft
  • Infecties: ziektes die worden veroorzaakt door micro-organismen, zoals virussen, bacteriën, schimmels en parasieten
  • Griep: ziekte die wordt veroorzaakt door het influenzavirus, dat de luchtwegen infecteert
  • Verkoudheid: ziekte die wordt veroorzaakt door het verkoudheidsvirus, wat een verstopte neus, keelpijn en hoestklachten geeft
  • Oorinfectie: zeer pijnlijk infectie in het oor, wat bij kleine kinderen - door de ligging van hun oorbuis - vaker voorkomt dan bij volwassenen
  • Antibiotica: medicijnen tegen infecties
  • Darm-brein-as: verbinding tussen de darmen en de hersenen, waardoor beide organen elkaar wederzijds beïnvloeden
  • Darmflora: een groep van meer dan 1000 bacteriën die in de darmen leven en een belangrijke onderdeel zijn van immuunsysteem
  • Functionele darmstoornissen: darmklachten die niet goed verklaard kunnen worden door een lichamelijke oorzaak en waarschijnlijk te maken hebben met een verstoring van de darmflora
 

Hoe vaak komt het voor?

95%

Kinderen met en kinderen zonder autisme hebben even vaak een infectieziekte gedurende de eerste twee jaar van hun leven

71%

Volwassenen met en volwassenen zonder autisme hebben in de afgelopen vier jaar even vaak een infectieziekte gehad

14%

Volwassenen met autisme hebben vaker functionele darmstoornissen

4%

Volwassenen met autisme hebben vaker een gehoorstoornis als gevolg van oorinfecties

Autistische kinderen hebben minder immuuncellen die indringers doden dan niet autistische kinderen

Autistische kinderen hebben vaker een oorinfectie dan niet-autistische kinderen

Autistische kinderen krijgen vaker antibiotica toegediend dan niet-autistische kinderen

Autistische kinderen (aan wie antibiotica is toegediend) hebben mogelijk een minder diverse darmflora

Betekenis voor autismevriendelijk Nederland

 
Hoewel er geen duidelijk bewijs is dat mensen met autisme als groep gevoeliger zijn voor griep en andere infecties, zijn er wel aanwijzingen dat een deel van hen dat wel is. Bovendien bestaat er een verband tussen oorinfecties en gehoorbeperkingen in kinderen met autisme en tussen diverse infecties en het vroegtijdig overlijden van volwassenen met autisme. Er is echter nog weinig bekend over de relatie tussen afwijkingen in het immuunsysteem en de gezondheid van autisten. Het onderzoek op dit gebied is nu vrijwel uitsluitend gericht op de rol van infecties en darmmicrobiota in het ontstaan van autisme of het verminderen van autistische symptomen. Gezien de ernstige gevolgen die infecties kunnen hebben is echter meer onderzoek nodig naar het voorkomen van infecties bij mensen met autisme en de gevolgen daarvan op ziekte en sterfte.
 

Comments are closed.