Emotiegerichte relatietherapie (EFT)

Vorm van systeemtherapie die gebaseerd is op de hechtingstheorie. Niet alleen geschikt voor emotionele problemen tussen partners, maar ook voor emotiegerelateerde problemen van één van beide partners.

Belang

 
Emotionally focused couple therapy (EFT) is een vorm van systeemtherapie die gebaseerd is op de hechtingstheorie van de Britse psychiater John Bowlby en de emotietheorie van de Canadese psycholoog Leslie Greenberg. De benadering is niet alleen geschikt bij problemen in de emotionele band tussen partners, maar ook bij emotiegerelateerde problemen van één van beide partner (depressie, angst, trauma) of omstandigheden die een sterke emotionele druk op de relatie leggen (verlies, beperking, uitsluiting).
 

Autismepaspoort

 
Naam behandeling Emotiegerichte relatietherapie
Auteurs Leslie Greenberg en Susan Johnson
Beroep klinisch psychologen
Instelling York University, Toronto en Ottawa University
Nationaliteit Canada
Beoogde competentie Gehechtheid
 

Kenmerken

1
Relatieconflicten gaan niet over de vraag wiens beurt het is om de afval buiten te zetten, maar over de emoties die onder de oppervlakte van dergelijke onzinnige issues meespelen. Dergelijke emoties geven belangrijke informatie over wat belangrijk voor je is en wat je nodig hebt. Wanneer je deze emoties echter weggedrukt, verzwijgt of omzet naar kritiek en minachting zul je er niet in slagen om elkaar je behoeften duidelijk te maken en elkaar te helpen om hierin te voorzien.
2
EFT is een kortdurende relatietherapie, met als doel om in 8 tot 20 sessies een verandering in je relatie te bewerkstelligen, waarin je samen een verschuiving maakt van verhulling van je behoeften naar openheid over je behoeften en erkenning van die van je partner.
3
In de eerste fase van EFT ontdek je hoe je het uiten van je primaire of kwetsbare emoties (pijn, verdriet, angst) steeds vervangt met het uiten van secundaire of zelfbeschermende emoties (boosheid, humor) en verdedigingsstrategieën (bekritiseren, negeren, minachten). Je leert om voor jezelf en je partner te erkennen dat het probleem niet je relatie met je partner is, maar je relatie met je eigen gevoelens: je angst om het risico te nemen om weer gekwetst te worden.
4
In de tweede fase van EFT leer je om kwetsbare, weggedrukte emoties en aspecten van jezelf weer toe te laten en om deze op een directe manier naar je partner te uiten. Ook leer je om de ervaring en de inzet van je partner te erkennen en waarderen, om steun van je partner te vragen en om je partner steun te geven.
5
In de laatste fase van EFT leer je om je oude problemen op een nieuwe manier op te lossen en werk je aan het versterken van je nieuwe manier van op elkaar reageren.
6
Bij relatieproblemen is het gewenste resultaat van EFT een veilige emotionele band, waarin je beide je emoties en behoeften naar elkaar durft te uiten en erop kan vertrouwen dat de ander hier betrokken op zal reageren.
7
Bij individuele of gezamenlijke problemen is het gewenste resultaat dat je niet langer alleen met je problemen hoeft blijven te staan, maar iemand hebt die naast je staat en bij je blijft wanneer je met je je pijn, angst of verdriet geconfronteerd wordt.

Ontwikkeling

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *