EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) is een kortdurende behandeling gericht op het verminderen van de levendigheid en emotionele lading van negatieve herinneringen.

Belang

 
Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) is een kortdurende behandeling die oorspronkelijk ontwikkeld is voor post-traumatische stress (PTSS) klachten, maar ook toegepast wordt bij volwassenen met autisme die last hebben van angst of woede.
 

Autismepaspoort

 
Naam behandeling Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)
Auteur Francine Shapiro
Beroep klinisch psycholoog
Instelling EMDR Institute
Nationaliteit Amerika
 

Kenmerken

1
Het doel van de EMDR-behandeling is het verminderen van de levendigheid en de emotionele lading van negatieve herinneringen. Dit wordt 'desensitiseren' genoemd.
2
Samen met je therapeut bespreek je welke herinneringen je last van hebt, de gebeurtenissen in het heden die deze herinneringen opwekken en de gedachten, emoties en gedragingen die daar mee samengaan.
3
Voordat je met de daadwerkelijke behandeling begint bespreek je met je therapeut wat je zoal doet om met nare herinneringen en negatieve emoties om te gaan. Als je maar weinige manieren hebt die je daar goed bij helpen, helpt je therapeut je eerst om daar aan te werken.
4
Je therapeut vraagt je om het meest nare moment van de traumatische herinnering op te roepen, het beeld dat nu nog de meeste spanning bij je oproept. Daarna vraagt je therapeut om te bedenken welke gedachten je over jezelf hebt wanneer je aan dat beeld denkt en welke emoties en lichamelijke sensaties je erbij ervaart.
5
Je therapeut beweegt zijn of haar hand voor je gezicht langs om te testen hoe dat voor je is: of je de beweging liever wat dichterbij of wat verder weg hebt, liever wat langzamer of juist wat sneller.
6
Wanneer je goed op elkaar afgestemd bent voert je therapeut de handbeweging uit terwijl je met je ogen de bewegingen volgt en tegelijkertijd de nare herinnering in gedachten brengt. Je therapeut stopt na een aantal handbewegingen en vraagt je welke beelden, gedachten, emoties of lichamelijke gevoelens bij je opkomen. Daarna ga je weer verder, totdat de herinnering geen spanning meer oproept.
7
Je therapeut gaat na of het zo goed is voor jou en legt uit dat het verwerken na afloop nog spontaan door kan gaan. Dingen die nog niet helemaal verwerkt zijn of nieuwe gedachten en herinneringen die na afloop nog opkomen kunnen in een volgende sessie aan bod komen.

Ontwikkeling

 • 1989Shapiro

  In het artikel werkzaamheid van de oogbeweging desensitisatie procedure in de behandeling van traumatische herinneringen concludeert de Amerikaanse psycholoog Francine dat "één sessie van de EMD procedure effectief is in het desenitiseren van de traumatische herinneringen van deelnemers en het dramatisch aanpassen van hun cognitieve beoordeling van de situatie" en samengaat met "vermindering van hun primaire klachten".
 • 2001Davidson & Parker

  In een meta-analyse van 28 studies naar de uitkomsten van EMDR concluderen Canadese psychiaters (1) dat cliënten beter af zijn met EMDR dan met geen behandeling, (2) dat EMDR niet effectiever is dan exposuretechnieken in traumagerichte cognitieve gedragstherapie, (3) dat over het algemeen wel meer dan 1 sessie nodig is en (4) dat de oogbewegingen niet nodig zijn voor het effect.
 • 2003-2004nationale instituten

  Nationale gezondheidsinstituten in verschillende landen erkennen EMDR als een op wetenschappelijk bewijs gebaseerde behandeling, waaronder de Landelijke Stuurgroep Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling in de GGZ (2003) in Nederland en de American Psychiatric Association (2004) in Amerika.
 • 2005Bradley e.a.

  In een meta-analyse van studies naar psychotherapie voor post-traumatische stress stoornis concluderen Amerikaanse klinisch psychologen dat 56% van de patiënten na behandeling geen symptomen of een substantiële vermindering van symptomen laat zien, waarbij traumagerichte cognitieve gedragstherapie (CGT) en EMDR even effectief lijken te zijn. In een vergelijking tussen de werkzaamheid van EMDR en traumagerichte CGT komen Duitse onderzoekers tot dezelfde conclusie: in de behandeling van PTSS zijn beide methoden even effectief.
 • 2007Van der Kolk

  In een onderzoeksproef blijkt behandeling met EMDR met name effectief te zijn bij enkelvoudige trauma's die op volwassen leeftijd zijn ontstaan. Bij deze groep PTSS patiënten verdwijnen de symptomen bij 75% van deze groep, terwijl dit bij volwassenen met een trauma uit de kindertijd slechts 33% betreft.
 • 2011Mevissen e.a.

  Nederlandse onderzoekers rapporteren een gevalstudie van de toepassing van EMDR bij een jong volwassene met autisme en een verstandelijke beperking. Na 6 behandelsessies heeft ze geen last meer van rusteloosheid, slapeloosheid, obsessief gedrag, huilbuien en agressie. Deze effecten houden aan tot 4 maanden later.
 • 2011van den Hout & Engelhard

  In het artikel Hoe het komt dat EMDR werkt stellen de auteurs (1) dat exposure alleen niet voldoende is: patiënten die tijdens het ophalen van de herinneringen hun ogen bewegen zijn er beter aan toe dan patiënten die hun ogen niet heen en weer bewegen, (2) dat elke taak die het werkgeheugen voldoende belast effectief is: aandachtig ademhalen belast het werkgeheugen in dezelfde mate als oogbewegingen en leidt tot evenveel daling van de emotionaliteit en levendigheid van nare herinneringen; (3) dat oogbewegingen ook werken bij flashforwards: vergeleken met ‘ophalen + niets’ leidt ‘ophalen + oogbewegingen’ ertoe dat negatieve verwachtingen minder levendig en emotioneel worden; (4) dat individuen die erg worden afgeleid door dubbeltaken, zoals mensen met autisme, meer profijt van werkgeheugenbelastende procedures hebben dan individuen die er weinig door afgeleid worden en (5) dat er sprake is van een omgekeerde U-curve, waarbij geen of grote belasting tijdens het ophalen de herinnering niet veranderd, maar een belasting die daar ergens tussenin zit wel effect heeft.
 • 2012Lievegoed e.a.

  In het document Richtlijnen en tips voor EMDR behandeling bij Autismespectrumstoornissen adviseren Nederlandse psychologen om bij toepassing van EMDR bij autisten rekening te houden met problemen als prikkelgevoeligheid, traagheid bij het opnemen en verwerken van informatie, de neiging om overmatig precies te willen zijn, moeiten met het ervaren en begrijpen van emoties en beperkingen in het verbaliserend en verbeeldend vermogen.
 • 2013Lee & Cuijpers

  In een meta-analyse van studies naar de bijdrage van oogbewegingen in het verwerken van emotionele herinneringen concluderen Nederlandse en Australische psychologen op basis van andere berekeningen dan die van Davidson & Parker (2001) en de toevoeging van 12 nieuwe studies, dat oogbewegingen wel een significant effect hebben.
 • 2018Autisme

  Nederlandse psychologen starten in 2016 een onderzoek naar het effect van EMDR behandeling bij volwassenen met een autismespectrumstoornis en traumagerelateerde klachten. Twee jaar later, in 2018, rapporteren zij positieve resultaten onder autistische volwassen met licht tot matige post-traumatische klachten: een vermindering van post-traumatische klachten, zoals indringende herinneringen, licht geraakt zijn en sociale vermijding. De helft van de deelnemers had te maken gehad met pestervaringen. Autistische volwassenen met ernstige traumaklachten werden uitgesloten van deelname.

Ervaringen van autisten

Ik heb een aantal jaren geleden EMDR gehad voor angstklachten. Ik kan het niet hard genoeg aanbevelen: het werkt, onmiddellijk, bij mij in elk geval.
Ik heb EMDR gedaan en kreeg een epileptische aanval, waardoor mijn sensorische problemen alleen maar erger werden.
EMDR heb ik geprobeerd, bij verschillende psychologen. Iedere keer was het probleem dat ik niet bij mijn gevoelens kom.
EMDR heeft mij enorm goed geholpen bij een trauma dat ik op m'n 20ste heb opgelopen. Toen de hulpverlener zei dat ik me het moment voor ogen moest halen werd het lastig. Ik had er geen beeld bij, maar de fysieke sensaties waren er wel. Na afloop van de sessies was ik altijd compleet gesloopt, maar dat schijnt normaal te zijn. Vooraf voldoende eten en drinken helpt.
Ik heb een paar sessies EMDR gehad om van mijn woede en agressie af te komen. Dit werkte heel goed voor mij.
Ik heb EMDR geprobeerd voor angstklachten. Het werkte niet bij mij.
EMDR heeft mij erg geholpen. Ik had eerst vrijwel dagelijks last van verontrustende herbelevingen. Na mijn behandeling had ik ze nog maar een of twee keer in de maand. De herbelevingen die ik nu heb zijn ook niet meer zo levendig en gedetailleerd en brengen me niet meer tot tranen.
Ik heb EMDR gehad en had er baat bij. De psycholoog deed de sessies korter, omdat mijn concentratie het niet zo lang volhoudt.
Ik heb EMDR gehad voor mijn angst voor naalden en prikken. Laats mijn vaccinatie gehaald en niets aan de hand. Ik was niet verkrampt en kreeg ook geen vluchtreactie.
Nadat ik EMDR heb gevolgd kon ik aan de besproken dingen dneken zonder dat ik helemaal in paniek raakte. Ik zal de gebeurtenissen nooit vrgeten, maar ik wordt er niet meer dagelijks door beheerst en dat is mooi na meer dan 36 jaar.

Auteur

Francine Shapiro is een Amerikaanse klinisch psycholoog, die de Eye Movement Desensitization procedure ontwikkelde. Shapiro studeerde Engels en was werkzaam als docent toen ze de gediagnosticeerd werd met kanker. Daarna ging ze zich bezig houden met de effecten van stress op het immuunsysteem.

Hoewel Shapiro zelf beweert dat ze EMDR bij toeval ontdekte zijn er anderen die beweren dat ze de methode als zodanig geleerd heeft van John Grinder, een van de grondleggers van Neurolinguistische Programming (NLP).

 

Betekenis voor autismevriendelijk Nederland

 
In autismevriendelijk Nederland wordt EMDR toegepast bij volwassenen met autisme met een enkelvoudig trauma dat na de kindertijd is ontstaan. Daarbij wordt nader onderzoek gedaan naar de vraag met welke risicofactoren of belemmeringen rekening moet worden gehouden en of EMDR inderdaad beter werkt bij volwassenen met autisme dan bij andere volwassenen.
 

Comments are closed.