E-health

Gebruik van van digitale informatie- en communicatietechnologieën voor het faciliteren of leveren van geestelijke gezondheidszorg, onafhankelijk van tijd en plaats.

Belang

 
Elektronische geestelijke gezondheidszorg (e-GGz) of e-health is het gebruik van van digitale informatie- en communicatietechnologieën voor het faciliteren of leveren van geestelijke gezondheidszorg, onafhankelijk van tijd en plaats. Veel autistische volwassenen geven de voorkeur aan e-health, omdat je de belasting van jezelf hiermee beter kunt reguleren en de sociale interactie offline plaatsvindt.
 

Waar gaat het over?

 
 • Blended: een cursus of behandeling die voor een deel bestaat uit bijeenkomsten met een behandelaar (en een groep) en voor een deel uit informatie en opdrachten die je zelfstandig doorneemt en uitvoert in een digitale leeromgeving, waarna je digitaal feedback krijgt
 • E-afspraak: via een website of e-mail een afspraak maken en bevestiging van de afspraak ontvangen
 • E-zitting: de behandelaar heeft een gesprek met de patiënt via een interactieve audio- en videoverbinding
 • Online zelftest: een vragenlijst die je op internet in kunt vullen, waarna je direct of via een e-mail de uitslag te zien krijgt
 • Serieus computerspel: computerspel waarbij de deelnemer door het spelen van het spel meer te weten komt over (omgaan met) autisme
 • Patiëntenportal: digitale omgeving waarin patiënten zelf hun gegevens kunnen inzien, wijzigingen kunnen doorgeven en vragen kunnen stellen
   

  Hoe vaak komt het voor?

  Gebruik van e-GGz door Nederlandse gebruikers van geestelijke gezondheidszorg in 2015
  6%

  heeft gebruik gemaakt van een blended behandeling

  1%

  heeft via internet de klinische gegevens ingezien die hun zorgverlener bijhoudt

  2%

  heeft een serieus computerspel gespeeld om meer te leren over (het omgaan met) een stoornis

  6%

  heeft via internet een afspraak gemaakt met hun zorgverlener

  10%

  heeft via e-mail of sms een herinnering ontvangen voor een afspraak met hun zorgverlener

  13%

  heeft via e-mail een vraag gesteld aan hun zorgverlener

  3%

  heeft via internet een gesprek gevoerd met hun zorgverlener

  14%

  heeft via internet een psychologische zelftest gedaan

  Voorkeuren van Nederlandse gebruikers van geestelijke gezondheidszorg in 2015
  70%

  zou geen gebruik willen maken van blended behandeling of twijfelt daaraan

  41%

  zou via internet de klinische gegevens die hun zorgverlener bijhoudt willen inzien

  53%

  heeft er geen behoefte aan om een serieus computerspel te gebruiken om meer te leren over een stoornis

  44%

  zou via internet een afspraak willen kunnen maken met hun zorgverlener

  44%

  zou via e-mail of sms een herinnering willen ontvangen voor een afspraak met hun zorgverlener

  39%

  zou via e-mail een vraag willen kunnen stellen aan hun zorgverlener

  40%

  zou niet via internet een gesprek willen voeren met hun zorgverlener

  43%

  heeft er geen behoefte aan om via internet een psychologische zelftest te doen

  Betekenis voor autismevriendelijk Nederland

   
  In autismevriendelijk Nederland wordt binnen het autisme-onderzoek meer aandacht besteedt aan de toepassing van e-health in de diagnostiek en behandeling van autistische volwassenen. Behandelaren en beleidsmakers ontvangen meer informatie over de effecten van e-GGz en er vindt meer opschaling van bewezen effectieve e-GGz toepassingen plaats.
   

  Comments are closed.