Coming aut

'Coming aut' is er publiekelijk mee naar buiten komen dat je autistisch bent. Maar vertellen over je autisme kan ook 'inviting in' genoemd worden. Je bepaalt dan per persoon wie je wel en niet uitnodigt om bij je wereld van autisme binnen te komen.

Autismewoordenboek

1Coming aut als een feestelijk en symbolisch moment
De term "coming out" verwees oorspronkelijk naar een soort debuut, een feestelijk en symbolisch moment waarop een jonge man of een vrouw voor de eerste keer in het openbaar optreedt en geïntroduceerd wordt als gelijkwaardig lid van een gemeenschap. Coming aut is dus het moment waarop ik voor het eerst openbaar optreedt als autist. Daarmee deel ik met anderen de vreugde dat ikzelf en anderen niet langer onwetend zijn over waarom ik anders ben. En daarmee wordt ik op symbolisch wijze 'lid' van de wereldwijde autisme-gemeenschap.

2Coming aut als de onthulling van een geheim
De oorspronkelijke en volledige term voor 'coming aut' is 'uit de kast komen' (coming out of the closet). Ook wordt wel gesproken van 'autisme ontsluiting' (disclosure). Dit aangeeft dat 'de kast' gesloten was. Vaak wordt de term 'disclosure' gebruikt voor het openbaar toegankelijk maken van informatie waar het publiek eerder geen toegang tot had. Coming out is dus het publiekelijk bekend maken van tot dan toe geheime informatie: dat ik neurologisch anders ben, dat ik autistisch ben.
3Coming aut als een ontdekkingsreis
Coming aut is een persoonlijk groeiprocess. Ik wordt me bewust van mijn anders zijn. Ik komt tot de ontdekking en erkenning dat ik autistisch ben. Ik verken wat autisme voor mij betekent en ik maak het aan anderen bekend dat ik autist ben. Dit proces wordt 'er voor (of met) jezelf uit komen' genoemd. Vaak begint het al in de kindertijd of in de puberteit, wanneer autistische mensen zich voor het eerst van bewust worden dat ze anders zijn dan anderen.
4Coming aut als een dillema
De term "coming out" is synoniem met 'disclosure', een term die ook gebruikt wordt wanneer een kind dat mishandeld of misbruikt wordt iemand in vertrouwen neemt en het verteld. Voor het kind is dit een enorm dillema: zal ik het wel of niet vertellen? Coming aut is dus een dillema: neem ik iemand in vertrouwen en vertel ik over mijn autisme of doe ik dat niet?
5Coming aut als een burgerrecht en burgerplicht
Bij de oud Grieken werden alleen vrije mannen als burgers gezien. Zij hadden het recht van spreken, maar ook de plicht om het belang van de kwetsbare mensen om hen heen te verdedigen. Coming aut is mijn burgerrecht. Ik sta op in de kring van mijn gelijken en laat mijn stem horen. Ik vraag aandacht voor autisme en kom uit voor mijn mening over autisme. Het is ook mijn burgerplicht: in mijn coming aut treedt ik op als vertegenwoordiger van de autisme-gemeenschap, waarvan niet elk lid even goed voor zichzelf op kan komen.
6Coming aut als een persoonlijke ervaring
Coming aut is niet iets wat ik een keer doe en dan is het is het klaar. Ik kom steeds weer in situaties waarin ik anderen moet of wil vertellen over mijn autisme. Daardoor doe ik er steeds meer ervaring mee op. Deze ervaring kan waardevol zijn voor anderen. Daarom kan ik het delen met mensen die het interessant vinden.
Coming Aut: 12 mei 2016 om 19:00. Op deze avond vertel ik voor het eerst over mijn autisme. Iedereen is welkom.

Jimmy

Er is geen enkele reden om mensen niks te vertellen. Dus kom uit de kast en laat je autisme zien.

Rogier

Het Grote Onthullingsdillema: Vertel je Anderen Dat je Autisme Hebt of Niet?

Julie

Herkomst

De term 'coming aut' is afgeleidt van de term 'uit de kast komen' (coming out of the closet). In de jaren '60 gingen homo's deze uitdrukking gebruiken om te verwijzen naar het 'er voor uitkomen dat je homo bent'. De term 'coming out' verwijst naar de coming out ceremony uit de achtiende eeuw. Tijdense dit evenement werden jonge vrouwen uit adelijke families gepresenteerd aan huwbare mannen en hun families.

Het is niet precies bekend waar de verwijzing naar het woord 'kast' vandaan komt. Misschien zagen homo's hun homoseksualiteit als een 'lijk in de kast' (een schokkend geheim wat je graag verborgen houdt). Het lijkt erop dat "uit de kast" komen een mix is van deze twee metaforen: een' lijk in de kast' hebben en 'uit' de privesfeer in de publieke sfeer 'komen'.

Het gebruik van de autismeterm 'coming aut' is niet aan een bepaald persoon toe te schrijven. Het is een voor de hand liggende schrijfwijze voor 'coming out', vanwege het 'aut' in 'autisme'. Net als homo's hebben autisten te maken met het dillema van het wel of niet onthullen van je anders-zijn.

In plaats van 'coming out' wordt ook wel gesproken van 'inviting in'. Deze term is afkomstig van de Australische therapeut Sekneh Hammoud-Becket. In 2007 schreef zij een artikel over haar moeite met de druk van homorganisaties om publiekelijk, aan iedereen te moeten vertellen over haar homoseksualiteit. In plaats van 'coming out of the closet' spreekt zij liever van 'inviting in to my treasure chest'.

Kritiek

1'Uit de kast' is niet perse beter dan 'in de kast'

De beeldspraak van de 'kast' creert een eenzijdige tegenstelling tussen 'in de kast' als slecht en 'uit de kast' als goed: in de kast is het donker, eenzaam en benauwend, terwijl het uit de kast licht, gezellig en vrij om te ademen is. Daarmee wordt het wel of niet vertellen over je autisme niet serieus genomen als een stategisch dillema. Het wekt de suggestie dat erover vertellen altijd beter is. Maar voor dat ik ergens 'uit' stap, is het belanrijk dat ik nadenk over waar ik dan 'in' stapt. Is dat een veilige plek?

2Mijn autisme is meer een 'schatkist' dan een 'kast'
Coming aut verwijst naar een verouderde metafoor. Autisme wordt in Nederland steeds meer geaccepteerd en de schaamte, geheimhouding en schok die ermee geassocieerd wordt lijkt aan het afnemen te zijn. Vertellen over mijn autisme gaat er niet zo zeer over dat ik 'uit' een donker hoekje kom (een kast), maar juist dat ik anderen uit wil nodigen in mijn persoonlijke schatkist. Ik nodig alleen mensen uit waarvan ik denk dat ze de kostbare dingen die er in zitten weten te waarderen.
3Het is geen kwestie van of 'in' of 'uit' de kast
De beeldspraak van de 'kast' creert een valse tegenstelling tussen er in en er uit zijn: of je bent er in of je bent er uit. Als ik uit een kast kom, kan ik er ook weer in gaan. Maar als ik publiekelijk bekend maak dat ik autisme heb, kan ik die kennis niet weer bedekken. En ik kan niet zowel in als uit een kast zijn. Als iemand mij vraagt 'ben jij uit de autismekast gekomen?' kan ik daar geen eenvoudig antwoord op geven. Hoewel sommigen echt iedereen in hun leven vertellen over hun autisme, zijn de meeste autistische mensen selectief in het bepalen wie ze er wel of niet over vertellen.
Ook al vertel ik bepaalde mensen niet over mijn [autisme], ik zie mijzelf niet als 'in de kast', in een donkere plek waaruit ik moet ontsnappen. In tegendeel, de 'kast' is mijn schatkamer, vol met kostbare dingen. In plaats van dat ik uit de kast moet komen en mijn [autisme] publiekelijk, voor iedereen bekend moet maken, mag ik kiezen voor wie ik de deur open doe en wie ik uitnodigen om binnen te komen.

Sekneh Hammoud-Becket

Comments are closed.