Autistische socialiteit

Autismewoordenboek

1Autistic Sociality als een variant van menselijke socialiteit
De menselijke socialiteit bestaat uit verschillende manieren van afstemming met anderen. Autistische socialiteit is een van deze manieren. Voorbeelden van de autistische variant van sociale afstemming zijn het kijken naar een object in plaats van de ander in de ogen te kijken en het aanwijzen of schrijven in plaats van te spreken.
2Autistic Sociality als scala aan mogelijkheden
Zoals de menselijke socialiteit kan worden gezien als een scala van mogelijke manieren van sociale afstemming, kan ook de autistische socialiteit worden gezien als een spectrum. Autistische socialiteit is dan het scala aan mogelijke repertoiren van sociale afstemming zoals deze kunnen worden waargenomen bij autisten of kunnen worden gerealiseerd tussen autistische en neurotypische personen.
3Autistic Sociality als een competentie van autisten
De mogelijkheid van sociale afstemming met een autist wordt beperkt door het niveau van de autist. Sociale afstemming is een potentie die wel of niet gerealiseerd kan worden afhankelijk van de mate van beperking van de autist. Vragen in het onderzoek naar autistische socialiteit betreffen de vraag 'hoe ontwikkelen autistische kinderen competentie in sociale afstemming met (neurotypische) anderen?' of 'hoe hoog is het niveau van competentie dat autisten laten zien in hun sociale afstemming met (neurotypische) anderen?'.
4Autististic Sociality als een aanpassing van neurotypischen
Of de mogelijkheden voor sociale afstemming tussen autistische en neurotypische personen wel of niet gerealiseerd wordt hangt niet alleen af van de vaardigheid van autisten, maar ook van de varianten van sociale afstemming die de sociale groep toestaat of tot beschikking heeft. In het onderzoek naar autistische socialiteit gaat het dus ook om de vraag 'wat kunnen neurotypischen doen om (betere) afstemming te bereiken met autisten?' Voorbeelden van aanpassingen zijn het gebruik maken van objecten als bemiddeling en het naast in plaats van tegenover de ander gaan zitten.
Autistische socialiteit [variant] is een van de mogelijke manieren van sociale afstemming.

Ochs en Solomon

De realisatie van autistische socialiteit [scala] is deels afhankelijk van degenen met wie autisten omgaan.

Ochs en Solomon

Deze kinderen lieten een hoog niveau van autistische socialiteit [competentie] zien in de interactie met zowel leeftijdsgenoten als volwassenen.

Ochs en Solomon

Ontwikkeling

  • 1997Bordieu

    De Franse socioloog Pierre Bourdieu schrijft over sociale coördinatie binnen en tussen sociale groepen.
  • 1997Ethnography of Autism Project

    De Amerikaanse antropologen Elinor Ochs en Olga Solomon beginnen een onderzoek naar de dagelijks omgang van autistische kinderen met anderen: thuis met de leden van hun gezin, onderweg met de mensen die ze tegen komen en op met school met leraren en andere kinderen.
  • 2010Eerste artikel

    Ochs en Solomon introduceerden het concept autistische socialiteit.

Samenstelling

Het concept autistische socialiteit is samengesteld uit de concepten 'autistisch' en 'menselijke socialiteit'.

Onder autistisch verstaan Ochs en Solomon 'zoals dat gerealiseerd wordt of kan worden bij mensen met een autismediagnose'. Het betreft dus zowel een actualisatie als een potentie.

Onder menselijke socialiteit verstaan zij 'het geheel van mogelijke repertoires van afstemming tussen mensen'.

Het concept autistische socialiteit verwijst dus naar 'sociale afstemming zoals dit gerealiseerd wordt of mogelijk gerealiseerd kan worden tussen autistische en neurotypische mensen'.

Autistische socialiteit
autistisch

met betrekking tot mensen
met een autismediagnose

Autistische socialiteit
socialiteit

afstemming
met andere mensen

 
Autistische socialiteit
autistische socialiteit

sociale afstemming
door en met autisten

 

Kritiek

1Eenzijdig om alleen naar autistische terugtrekking te kijken

Ochs en Solomon komen met het concept 'autistische socialiteit' omdat er volgens hen vaak wordt gedacht dat autisten niet sociaal zijn. Er wordt vaak alleen geobserveerd dat autisten zich sociaal terugtrekken ('autistische terugtrekking) of sociaal afwijkend gedrag ('autistisch gedrag') vertonen in de sociale afstemming. Er wordt echter niet gekenen hoe autisten wel sociaal afstemmen, al is het op hun eigen manier.

2Autistische socialiteit is een scala, niet een variant
Ochs en Solomon spreken van menselijke socialiteit als een scala van mogelijke repertoiren en zien autistische socialiteit als een van de beschikbare mogelijkheden. Dat suggereert dat alle autisten op dezelfde manier sociaal afstemmen. Maar ook binnen de autistische socialiteit bestaat variatie, bijvoorbeeld tussen hoog- en laagfunctionerende autisten en mannelijke en vrouwelijke autisten.
3Het gaat om autistisch-neurotypische en neurotypisch-autistische socialiteit

Het begrip 'sociaal' impliceert twee partijen, in het geval van autistische socialiteit betreft dit autisten en neurotypischen. Het is daarom accurater om te spreken van 'autistisch-neurotypische en neurotypisch-autistische socialiteit' in plaats van 'autistische socialiteit'. Bij neurotypisch-autistische socialiteit gaat het om de vraag hoe sociale afstemming met autisten beter bereikt kan worden wanneer neurotypische mensen hun reportoir aan mogelijke en geaccepteerde manieren van sociale afstemming zouden uitbreiden, met insluiting van meer autisme manieren. Bij autistisch-neurotypische socialiteit gaat het onder anderen om de vraag welke gewenste manieren van sociale afstemming wel of niet door autisten gerealiseerd kunnen worden.

Kinderen in het autisme spectrum laten een grotere neiging tot socialiteit zien dan vaak wordt aangenomen.

Ochs en Solomon

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *