Stereotype: Autisten kunnen geen beeldspraak begrijpen

Vaak wordt gezegd dat autisten beeldspraak niet zouden begrijpen. Klopt dat? Of is het een vooroordeel?

Belang

 
Vaak wordt gezegd dat autisten beeldspraak niet zouden begrijpen. Klopt dat? Of is het een vooroordeel? De vraag is belangrijk voor autismevriendelijkheid, omdat verschillende autismevriendelijke initiatieven proberen beeldspraak te vermijden.

Geschiedenis

 • 1944Asperger

  Hans Asperger, één van de twee grondleggers van het autisme-onderzoek, schrijft in Die "Autistischen Psychopathen” im Kindesalter dat autistische kinderen soms erg creatief zijn in het maken van woordgrapjes en gevatte opmerkingen, maar ook dat ze grapjes van anderen niet begrijpen, met name als het over henzelf gaat.
 • 1979Wing & Gould

  In een klassiek geworden empirische studie beschrijven de Britise onderzoekers Lorna Wing en Judith Gould voor het eerst de "Triade van (drie) Beperkingen" in autisme, waaronder een beperking in de "verbeelding".
 • 1991-1995Happe

  In een aantal artikelen over autiobiografisch werk van volwassenen met Asperger en figuratieve taal in autisme stelt de Britse neurowetenschapper Francesca Happe dat autisten alles letterlijk nemen en vrijwel geen figuratieve taal begrijpen, in het bijzonder metaforische taal.
 • 1996Ozonoff & Miller

  In een onderzoek naar taalpragmatische beperkingen bij volwassen met autisme bevestigen de Amerikaanse onderzoekers Sally Ozonoff en Judith Miller de opvatting van Asperger dat autisten moeite hebben met het begrijpen van grapjes. Het onderzoek wordt vaak geciteerde als bewijs dat autisten moeite hebben met niet-letterlijke taal.
 • 2003Haddon

  In The Curious Incident of the Dog in the Nighttime, een populaire geworden roman van de Britise schrijver Mark Haddon, is het niet begrijpen van metaforen een centraal kenmerk van de hoofdpersoon, een 15-jarige jonge met autistische trekken.
 • 2004Bogdashina

  De Brits-Russische linguist, psycholoog en filosoof Olga Bogdashina stelt in haar boek over communicatie-issues in autismedat autisten juist een speciaal talent voor figuratieve taal hebben. Ze spreekt over de "originele metaforische en poetische expressies die zo typisch zijn voor autistische schrijvers."
 • 2004-2005Norbury

  De Britse cognitiewetenschapper en logopedist Courtenay Norbury, gespecialiseerd in taalbeperkingen, verricht een aantal onderzoeken naar begrip van metaforische taal bij kinderen met autisme. Zij toont aan dat alleen kinderen met een taalbeperking, of ze nu autistisch zijn of niet, moeite hebben met het begrijpen van metaforische taal.
 • 2014Kasirer & Mashal

  Israëlische onderzoekers onderzoeken niet alleen het begrijpen, maar ook het bedenken van metaforen bij autistische en neurotypische volwassenen. Zij vinden dat beide groepen even goed in staat zijn om metaforen te begrijpen, maar dat volwassenen met autisme creatiever zijn in het bedenken van metaforen.
 • 2018Kalandadze e.a.

  In een review van studies naar het begrip van figuurlijk taalgebruik door mensen met autisme concluderen de auteurs dat autisten minder goed in staat zijn om figuurlijk taalgebruik te begrijpen dan hun neurotypische leeftijdsgenoten. Dit verschil verdwijnt echter wanneer de groepen met elkaar gematcht worden op basis van taalvaardigheid.

De onderzoeksresultaten

Voor

Autisten die taal niet begrijpen, begrijpen figuurlijke taal ook niet
Wanneer kinderen met autisme moeite hebben met het begrijpen van taal in het algemeen, hebben ze ook moeite met het begrijpen van figuratieve taal. Het zou verrassend zijn als ze dat niet het geval was. Wanneer dus wordt nagelaten om het algemene taalbegrip van deelnemers aan een onderzoek te onderzoeken, zullen de autistische deelnemers vrij wel altijd slechter scoren op al het taalbegrip, of het nu om figuratieve of niet-figuratieve taal gaat. (Gernsbacher & Pripas-Kapit)

Tegen

Gebrek aan metafoorbegrip komt door taalbeperkingen, niet door autisme
Er is geen verschil tussen autistische en typisch ontwikkelende kinderen in een breed scala aan taalbegripsprocessen. Als autistische kinderen geen beperking hebben in het begrijpen van taal in het algemeen, hebben ze ook geen moeite met het begrijpen van metaforische taal in het bijzonder. Kinderen die een bepeking in taalbegrip hebben, los van hun autistische status, hebben ook meer moeite met het begrijpen van idiomen, dan kinderen, autistisch of niet, die geen taalbeperking hebben. Algemeen taalbegrip, niet autisme, is de bepalende factor. (Courtenay Norbury)

Conclusie

 
Autisten die moeite hebben met het begrijpen van taal in het algemeen hebben ook moeite met het begrijpen van figuratieve taal in het bijzonder. Autisten die geen beperking hebben in het begrijpen van taal, hebben over het algemeen ook geen moeite met het begrijpen van metaforen, vergelijkingen en andere stijlfiguren.
 

1 Comment

 1. Carla van Gestel / Autikaatje schreef:

  Ik ben het eens met de conclusie. Veel uitdrukkingen en metaforen begrijp ik. Waar het wel mis kan gaan: mensen die ik niet ken die op een serieuze toon iets zeggen dat spottend, cynisch, grappig enz. Dan kan ik de boodschap wel letterlijk nemen. Hoe beter ik iemand ken, hoe kleiner die kans is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *