Autisme als overactief brein

Autistische kenmerken worden veroorzaakt door een overactief brein. Deze maakt de wereld pijnlijk intens voor autisten, waardoor ze zich sociaal terugtrekken.

Belang

 
De Intense Wereld theorie is een neurologische verklaring van autisme, die gebaseerd is op onderzoek bij proefdieren. Volgens deze theorie worden de sterke gevoeligheid, angstigheid en geconcentreerdheid in autisme veroorzaakt door een overactief brein. Ze maken de wereld pijnlijk intens voor autisten, waardoor ze zich sociaal terugtrekken.
 

Autismepaspoort

 
Naam theorie Intense Wereld
Perspectief Neuropathologie
Auteurs Henry en Kamila Markram
Beroep neurowetenschappers
Instelling Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), Lausanne
Nationaliteit Zwitserland
Medestanders Extreme Situaties, Sensorische Filtering, Centrale Coherentie, Executief Functioneren, Sociale Motivatie, Versterkte Waarneming
Tegenstanders Geestesblindheid, Extreem Mannelijke Brein, Amygdala
 

Stellingen

1
Autisme is een syndroom dat uit een veelvoud aan symptomen bestaat. Er ontbreekt tot nu toe nog een theorie die al deze symptomen tegelijk verklaart. Deze theorie doet dat wel.
2
Er wordt vaak aangenomen dat autisme een stoornis van onderfunctioneren is, maar de grondstoornis van het autistische brein bestaat juist in het overfunctioneren. De autistische symptomen zijn allemaal het gevolg van een overactief brein.
3
Een overactief brein heeft positieve en negatieven gevolgen. Het zorgt voor bovengemiddelde vermogens op het gebied van waarneming, concentratie en geheugen, maar dit overfunctioneren kan zo groot zijn dat het in het dagelijks leven een beperking wordt.
4
Het gebrek aan sociale interactie in autisme wordt niet veroorzaakt door Geestesblindheid noch door gebrek aan empathie (Extreem Mannelijk Brein). Wanneer autisten zich sociaal terug trekken doen ze dat omdat hun omgeving te intens voor hen is (Sensorische Filtering, Extreme Situaties).
5
Een te actief brein maakt de autist overaandachtig voor details (Centale Coherentie). Eenmaal geactiveerde gebieden gaan zelfstandig functioneren, waardoor de centrale aansturing verzwakt wordt (Executief Functioneren).
6
De Amygdala theorie veronderstelt emotionele ondergevoeligheid in autisten, maar hun amygdala is juist overgevoelig. Ze reageren buitensporig angstig op emotionele stimulering, waardoor een gebrek aan aandacht voor sociale informatie en plezier in sociale interactie ontstaat (Sociale Motivatie).
7
Behandeling van autisme moet gericht zijn op het kalmeren van de emoties, het vertragen van de informatieverwerking en het verminderen van de cognitieve activiteit.

Hyper-functioneren

Hyper-perceptie

Kwetsbaar voor sensorische overprikkeling. .

Hyper-concentratie

Moeilijk te onderbreken. Drukke interne verwerking.

Hyper-geheugen

Sterke imprint van vroege ervaringen. Rigiditeit.

Hyper-emotie

Emotionele overgevoeligheid. Angstigheid. Depressie.

Ontwikkeling

  • 2007Eerste artikel

    De Markrams publiceren hun eerste artikel over de Intense Wereld. Ze noemen het "een alternatieve hypothese".
  • 2010Tweede artikel

    De Markrams publiceren hun tweede artikel. Dit keer noemen ze het geen hypothese, maar een theorie.
  • 2013Steun

    De Canadese en Amerikaanse neurowetenschappers José Velázquez en Roberto Galán publiceren de resultaten van een onderzoek waaruit blijkt dat de hersenen van autisten in rusttoestand 42% meer informatie produceren dan die van niet-autisten. Dit wordt gezien als ondersteuning voor de Intense Wereld theorie.

Auteurs

Henry (1962) en Kamila (1975) Markram zijn met elkaar getrouwd en beide doctor in de neurowetenschap. Henry is Israëlisch en komt oorspronkelijk uit Zuid-Afrika, Kamila uit Polen. Henry heeft een autistische zoon uit een eerder huwelijk. Gefrustreerd door de (achter)stand van de wetenschap is hij begonnen om zelf onderzoek naar autisme te doen. Kamila is ook autisme-onderzoeker en directeur van Frontiers, een vrij toegankelijk vakblad over neurowetenschap.

Ontvangst en discussie

Wetenschap

Uta Frith
De Britse cognitief wetenschapper Uta Frith, auteur van de Centrale Coherentie theorie, is niet enthousiast over de theorie. "Ik wil niet zeggen dat het onzin is, maar ik denk wel dat ze teveel proberen te verklaren." Frith dringt aan op voorzichtigheid. "We moeten deze theorie eerst bevestigen voordat we het onze perceptie en behandeling van autisme moeten laten beïnvloeden." Ze maakt zich vooral "intens zorgen" over het type behandeling dat de Markrams voorstellen. "Kinderen bewust onthouden van prikkels kan leiden tot beschadiging van het sociale, emotionele en cognitieve functioneren van kinderen."
Simon Baron-Cohen

Haar collega Simon Baron-Cohen vindt het een "interessant" model en staat " open voor het idee" dat sociale problemen in autisme voort komen uit meer basale sensorische afwijkingen. Het kan echter ook dat beide naast elkaar voorkomen.

Ruth Sample
In het boek The Philosophy of Autism (2013) noemt de Amerikaanse filosoof Ruth Sample de Intense Wereld theorie als een van vier "grote spelers in het conceptualiseren van autisme" en stelt ze dat Simon Baron-Cohen en zijn Extreem Mannelijk Brein theorie schadelijk zijn voor autisme, omdat ze beperkte financiering weghouden van meer "veelbelovende" theorieën als de Intense Wereld theorie. Haar opmerking is interessant vanwege de status die ze de theorie geeft als "een van de vier", terwijl beroepsbeoefenaars voornamelijk vast blijven houden aan de "drie verklarende theorieën": geestesblindheid, centrale coherentie en executief functioneren.

Gemeenschap

Autismeforums
Op autismeforums wordt de theorie breed geaccepteerd als een theorie die goed aansluit bij de subjectieve ervaring van (volwassen) autisten. "Sinds ik er voor het eerst over gehoord heb is het de standaard manier waarop ik anderen uitleg hoe mijn hersenen werken. Intuïtief klopt het voor mij." "De theorie sluit erg goed aan bij mijn persoonlijke ervaring. Het legt legt meer nadruk op sensorische en obsessieve aspecten en minder op sociale en communicatieve issues die, hoewel uitdagend, niet altijd even prominent zijn."
Autistische auteurs
De Amerikaanse auteur Rudy Simone, bekend van het boek Aspergirls schrijft, "persoonlijk ben ik een aanhanger van de Intense Wereld theorie." Ook landgenoot Temple Grandin noemt de theorie in haar boek Het Autistische Brein.

Betekenis voor autismevriendelijk Nederland

 
In autismevriendelijk Nederland weten mensen hoe intensief de wereld voor autisten kan zijn,tonen ze er begrip voor dat alles wat zij zonder ongemak kunnen doen voor autisten erg vermoeid, onplezierig of zelfs pijnlijk kan zijn en doen ze hun best om zich aan deze verschillen aan te passen.
 

Comments are closed.