Autisme als gebroken spiegel

Autisme wordt veroorzaakt door een defect in het systeem van spiegelneuronen, hersencellen die geactiveerd worden wanneer je iemand anders een doelgerichte beweging ziet maken.

Belang

 
Spiegelneuronen zijn cellen in de hersenen die zowel geactiveerd worden wanneer je zelf een doelgerichte beweging maakt als wanneer je iemand anders een doelgerichte beweging ziet maken. Volgens Amerikaanse neurowetenschappers wordt autisme veroorzaakt door een defect in het spiegelneuronensysteem.
 

Autismepaspoort

 
Naam theorie Gebroken Spiegel Theorie van Autism
Auteurs Lindsay Oberman en Vilayanur Ramachandran
Beroep neurowetenschappers
Instelling University of California (UC), San Diego
Nationaliteit Amerika
Medestanders Geestesblindheid, Executieve Functie
Tegenstanders Synaptische snoei, Intense Wereld
 

Stellingen

1
Neuronen zijn lichaamscellen in de hersenen. De premotor cortex is het deel van de hersenen dat bewegingen aanstuurt, zoals het grijpen van een kopje. In de premotor cortex (en andere hersengebieden) bevinden zich een speciaal soort neuronen, die spiegelneuronen worden genoemd.
2
Spiegelneuronen zijn neuronen die niet alleen worden geactiveerd wanneer je zelf een doelgerichte beweging uitvoert, maar ook wanneer je ziet dat iemand anders dat doet.
3
Spiegelneuronen spelen een belangrijke rol in het leren van kinderen. Kinderen leren door hun ouders en anderen na te doen en ontwikkelen zo belangrijke vermogens, zoals taalgebruik, planning (executieve functies), empathie en interpretatie van de intenties van anderen (theory of mind).
4
Vroege verstoringen in de ontwikkeling van het spiegelneuronensysteem (SNS) veroorzaken de opeenstapeling van ontwikkelingsbeperkingen die kenmerken zijn voor autisme. Disfunctie in het SNS verklaart alle primaire symptomen die uniek zijn voor autisme.
5
Kinderen met autisme kunnen vroeger gediagnosticeerd worden door het hanteren van gebrek aan imitatie als diagnostisch criteria. Dit kan gemeten worden met een EEG-scan of door te kijken of een kind de moeder nadoet wanneer zij haar tong uitsteekt.
6
Autisme kan effectiever behandeld worden door het toedienen van een veilige vorm van MDMA, beter bekend als ecstacy (xtc), een medicijn dat de vrijgave van hersenstoffen (neurotransmitters) die de activiteit van spiegelneuronen versterken stimuleert.

Ontwikkeling

 • 1992spiegelneuronen bij apen

  In een neurofysiologische studie naar F5 neuronen doen Italiaanse onderzoekers een aantal experimenten met apen om de werking van dit type neuronen te bestuderen. Tijdens hun experimenten ontdekken zij onverwachts "neuronen in de inferieure premotor cortex die gevoelig zijn voor de betekenis van handelingen". Veel van deze neuronen worden niet alleen geactiveerd wanneer de aap zelf doelgerichte handbewegingen uitvoert, zoals grijpen of vasthouden, maar ook wanneer de aap specifieke, betekenisvolle handbewegingen observeert bij de onderzoeker.
 • 1996spiegelneuronen bij mensen

  Dezelfde onderzoeksgroep gebruikt een PET-scan voor het lokaliseren van de gebieden in het menselijk brein die actief zijn tijdens het observeren van grijpbewegingen. Zij concluderen dat de inferieure frontale gyrus de belangrijkste locatie is voor spiegelneuronen in het menselijk brein.
 • 1996het spiegelsysteem

  In het artikel Action recognition in the premotor cortex verwijzen de onderzoekers voor het eerst naar 'spiegelneuronen' als de groep F5 neuronen die "zowel geactiveerd worden wanneer de aap een actieve beweging maakt als wanneer het een vergelijkbare, betekenisvolle handelingen observeert die uitgevoerd worden door de onderzoeker" en naar het 'spiegelsysteem' als "het mechanisme dat actie-observatie en actie-uitvoering met elkaar verbind."
 • 2001spiegelneuronen en autisme

  In het artikel Imitation, mirror neurons, and autism stellen Schotse pscyhologen de hypothese dat autisme gezien kan worden als een 'imitatiestoornis', die bestaat uit moeite met het imiteren van de acties van anderen en veroorzaakt wordt door een disfunctie in het spiegelneuronensysteem.
 • 2007gebroken spiegel theorie

  De Amerikaanse neurowetenschappers Lindsay Oberman en Vilayanur Ramachandran stellen een vergelijkbare hypothese, namelijk dat een beperking in de ontwikkeling van het mirrorneuronensysteem de oorzaak vormt van de beperkingen in imitatie, theory of mind, empathie en pragmatiek die kenmerken zijn voor autisme. Zij noemen hun theorie de Gebroken Spiegel Theorie van Autisme.
 • 2010theorie ontkrachtigt

  In het artikel Mirror neurons: from discovery to autism scharen de Italiaanse ontdekkers van de spiegelneuronen zich achter onderzoekers die de theorie van autisme als gebroken spiegel bekritiseren. Kinderen met autisme vertonen geen gebrek in het herkennen van individuele bewegingshandelingen van anderen en in begrijpen van het doel van die handelingen.

Auteurs

Vilayanur Ramachandran (1951) is een Amerikaanse neurowetenschapper aan de Universiteit van California. Ramachandran schreef verschillende populaire boeken over neurowetenschap en staat bekend als een goede spreker.

"Een van de dingen die we hebben ontdekt in ons laboratorium is de oorzaak van autisme. Een lampje ging bij me branden en ik zei, 'Wat er mis is gegaan in autisme is precies de functies die spiegelneuronen hebben, dus misschien wordt autisme door een gebrek in spiegelneuronen.' Mijn eigen student, Linsey Oberman, heeft dit getest bij kinderen met autisme en het blijkt te kloppen. We hebben dus de oorzaak van autisme gevonden."

Lindsay Oberman is een experimenteel psycholoog aan de Unversiteit van California. Ze is gepromoveerd op hersenonderzoek bij kinderen met autisme.

"Ik heb gekozen voor autisme-onderzoek omdat ik een zichtbare impact wil maken op het leven van andere mensen. De huidige behandeling van autisme biedt wat verbetering in de symptomen, maar richt zich niet op de onderliggende oorzaak. Ik geloof dat we alleen succesvolle behandelingen kunnen ontwikkelen wanneer we het mechanisme in de hersenen kunnen identificeren dat de beperkingen in autisme veroorzaakt."

Ontvangst en discussie

Niet-autisten

Wetenschap
Onder anderen Britse en Taiwanese onderzoekers hebben de theorie van de gebroken spiegel uitgedaagd; zij stellen dat de spiegel in autisme 'ongebroken' is en dat het onverstandig is geweest van de bedenkers om de theorie breed bekend te maken voordat er aannemelijk bewijs voor was. Australische neurowetenschappers stellen dat disfunctie in spiegelneuronen geen verklaring kan bieden voor alle symptomen van autisme en dat fouten in de verbinding tussen de hersengebieden waarschijnlijk de oorzaak zijn van verstoring van het SNS in sommige mensen met autisme, terwijl het systeem bij anderen autisten, met intacte verbindingen, niet verstoort is.

Autisten

Autisder
Forumleden vonden de theorie van autisme als gebroken spiegel "interessant", maar zijn zich ik er ook van bewust dat het "inmiddels ook weer achterhaald is". Spiegelneuronen zijn er wel, maar ontwikkelen zich trager. Ze zijn niet de oorzaak, maar het gevolg van autistische symptomen.

Betekenis voor autismevriendelijk Nederland

 
In autismevriendelijk Nederland zijn mensen zich bewust van verschillen in opvattingen en belangen in autisme-onderzoek. In de Amerikaanse context wordt autisme nog steeds en voornamelijk gezien als een vreselijke kinderziekte die genezen moet worden. De druk op het vinden van de oorzaak van autisme is daarom hoog, wat wetenschappers gemakkelijk aanzet tot grootspraak en voor hun beurt praten. In autismevriendelijk Nederland wordt dergelijk badwater (de theorie van autisme als gebroken spiegel) weggegooid, terwijl het kind (de ontdekking van spiegelneuronen) verder verzorgd wordt.
 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *