Autisme als extreem mannelijk brein

Autisten zijn mensen met een extreem versie van het mannelijke brein, waarin het vermogen tot inleven beperkt is terwijl vaardigheden in het ontwikkelen van systemen buitengewoon goed ontwikkeld zijn.

Belang

 
Een veel geciteerde theorie van autisme is de hypothese dat mensen met autisme een 'extreem mannelijk brein' hebben. De hypothese werd voor het eerst gesteld door de Zwitserse kinderarts Leo Kanner en later uitgewerkt door de Britse psycholoog Simon Baron-Cohen.
 

Autismepaspoort

 
Naam theorie Extreem Mannelijk Brein Theorie van Autisme
Auteur Simon Baron-Cohen
Beroep psycholoog
Instelling Autism Research Centre, Cambridge
Nationaliteit Groot-Brittanië
Medestanders Geestesblindheid, Sociale Afstemming
Tegenstanders Centrale Coherentie, Intense Wereld, Sensorische Filtering
 

Stellingen

1
De geestesblindheid theorie van autism is succesvol geweest in het verklaren van sociale en communicatie-problemen in autisme, maar is niet in staat om de niet-sociale kenmerken te verklaren. Ook is inzicht in de geestesgesteldheid van mensen slechts één component van empathie. Werkelijke empathie vraagt ook om een gepaste emotionele reactie.
2
Systematiseren verklaart de niet-sociale gebieden waarop autisten sterk zijn. Empathiseren is een uitbreiding van geestesblindheid met het aspect van emotionele reactiviteit. Samen vormen de dimensies een continuüm met normaal gedrag.
3
Het mannelijk brein is een cognitief profiel waarin de drang tot empathiseren laag en de drang tot systematiseren hoog is. Systematiseren is onze beste manier om systemen te begrijpen en te beheersen - door middels van regels. Empathiseren is onze beste manier om mensen te begrijpen en te verzorgen - door middel van emoties.
4
Systematiseren en empathiseren zijn beide processen die ons in staat stellen om betekenis te geven. Het ene doet dat op basis van een imaginaire sprong in het duister, het andere op basis van nauwkeurig onderzoek. Systematiseren en empathiseren zijn geheel verschillende processen, die ook in verschillende, onafhankelijk van elkaar opererende gedeeltes van het brein gelokaliseerd zijn.
5
Gemiddeld genomen hebben mannen een sterkere neiging tot systematiseren en vrouwen een sterkere neiging tot emphatiseren. Deze verschillen in mannelijke en vrouwelijke cognitieve profielen zijn gebaseerd op biologische verschillen in het brein en worden zichtbaar in meetbare en statische significante verschillen in gedrag, waaronder verschillen in beroepen, hobbies en sociale rollen.
6
Autisten zijn mensen met een extreem versie van het normale mannelijke brein. Bij hen is de ontwikkeling van vaardigheden in het empathiseren vertraagd of beperkt, terwijl vaardigheden in het systematiseren intact of zelfs buitengewoon goed ontwikkeld zijn.
7
Het extreem mannelijk brein wordt veroorzaakt door een verhoogd niveau van het mannelijke hormoon testosteron in het ongeboren kind.
8
Autisme kan het beste behandeld worden door de sterke systematiseringsdrang van autisten te gebruiken om hen empathie aan te leren.

Ontwikkeling

 • 1944idee

  In zijn kassieke artikel over autisme merkt Hans Asperger autisme "vrijwel exclusief" bij jongens op. Hij verklaart dit met de hypothese dat "de autistische persoonlijkheid een extreme variant van de mannelijke persoonlijkheid" is. In autisme is de logisch-abstractie, "die überhaupt meer kenmerkend is voor de mannelijk intelligentie, tot het extreem gestegen." Ook merkt hij in autisme een disassociatie tussen intellect en affect op. Hoewel het intellect vaak bovengemiddeld is, is het affect vaak ernstig verstoord.
 • 1973testosteron tijdens zwangerschap

  In een studie naar de concentratie van het mannelijke hormoon testosteron in mannelijke en vrouwelijke ongeboren kinderen vinden de Britse gynaecologen Abramovich en Rowe halverwege de zwangerschap een significant verschil, maar aan het einde van de zwangerschap was er geen verschil meer.
 • 1997eerste artikel

  In het artikel Is Autism an Extreme Form of the Male Brain? merkt de Britse psycholoog Simon Baron-Cohen op dat de hypothese "dat autisme een extreme vorm van het mannelijke neuro-ontwikkelingspatroon" herleidt kan worden tot Hans Asperger en dat er "tot nu toe, voor zover wij weten, nog geen systematisch onderzoek naar dit idee is geweest."
 • 2002tweede artikel

  In een artikel in Trends in Cognitive Science introducteert Baron-Cohen zijn theorie onder de naam The Extreme Male Brain Theory of Autism.
 • 2003boek

  Baron-Cohen werkt zijn theorie uit tot het boek The Essential Difference: Men, Women and the Extreme Male Brain.
 • 2009derde artikel

  In een nieuw artikel noemt Baron-Cohen zijn theorie The Empathizing–Systemizing (E-S) Theory of Autism.

Auteur

Simon Baron-Cohen (1958) is een Britse psycholoog en auteur van verschillende omstreden theorieën van autisme, waaronder de Geestesblindheid en Amydala theorie.

Zijn zusje Susie had het Sturge Weber syndroom, een neurologische ontwikkelingsstoornis met kenmerken die lijken op autisme.

Ontvangst en discussie

Niet-autisten

Ruth Sample
In het boek The Philosophy of Autism (2013) schrijft de Amerikaanse filosoof Ruth Sample dat de EMB hypothese niet echt een wetenschappelijke hypothese is. Het is "veel meer een filosofisch stuk".
 1. De EMB hypothese beweegt zich van een specifiek begrip van een bepaalde klinische diagnose (autisme) naar beweringen over een diepere kennis over mannen en vrouwen in het algemeen en maakt daarbij misbruik van autisme om populaire ideeën over man-vrouw verschillen te bevestigen.
 2. De studies van Baron-Cohen zijn niet onafhankelijk herhaald en bekritseerd op basis van methodologische gronden.
 3. De concepten 'empathiseren' en 'sympathiseren' zijn zo vaag dat Baron-Cohen alles wat hij aan studies kan vinden aan kan halen als bewijs voor zijn hypothese.
 4. Baron-Cohen haalt oud onderzoek uit de jaren '70 aan, terwijl recenter onderzoek er op wijst dat pre-natale testosteronconcentraties geen sigificante invloed hebben op cognitieve verschillen tussen mannen en vrouwen en dat er geen bewijs is dat het brein van mannen hen geschikter maakt voor systematiseren of dat het brein van vrouwen hen geschikter maakt voor empathiseren.
 5. Baron-Cohen trekt op deze manier onderzoeksgeld weg van theorieën van autisme die brede steun ontvangen vanuit de autisme-gemeenschap, zoals de Intense Wereld theorie.
Keely Cheslack-Postava en Rebecca Jordan-Young
In een artikel over de epidemiologie van autisme uiten de Amerikaanse feministische epidemiologen Keely Cheslack-Postava en Rebecca Jordan-Young hun zorg dat de Extreem Mannelijk Brein theorie van autisme bijdraagt aan het in stand houden van man-vrouw stereotypes met betrekking tot autisme. Dit kan een negatieve invloed hebben op de diagnose en beschikbaarheid van gepaste behandeling voor meisjes en vrouwen met autisme. Ook draagt het bij aan gebrek aan onderzoek naar verschillen in autisme bij mannen en vrouwen. Dergelijk onderzoek kan niet allen voor meisjes, maar ook voor jongens van belang zijn.
Stevenson & Gernsbacher
In het artikel Abstract Spatial Reasoning as an Autistic Strength vinden de Amerikaanse psychologen Jennifer Stevenson en Morton Ann Gernsbacher dat autistische vrouwen het patroon vertonen dat gebruikelijk is bij niet-autistische vrouwen terwijl autistische mannen het patroon vertonen dat gebruikelijk is voor niet-autistische mannen, waarmee hun resultaten bewijs zijn tegen autistische sterkte in abstract ruimtelijk redeneren als eenvoudigweg een extreme versie van een mannelijke sterkte in abstract ruimtelijk redeneren.
Susanne Bejerot
In een studie naar gender coherence in adults with autism spectrum disorder vinden Susanne Bejerot en collega's dat vrouwen met autisme meer mannelijke kenmerken vertonen dan vrouwen zonder autisme (met name een hoger testoseronniveau en minder vrouwelijk gezicht), terwijl mannen met autisme meer vrouwelijke kenmerken vertonen dan mannen zonder autisme (met name een minder mannelijke lichaamsbouw en stem). In een andere studie vindt Bejerot dat mannen met autisme minder masculiniteit (assertiviteit, leiderschap en competitiedrang) en minder libido vertonen dan mannen zonder autisme. Beide studies wijzen dus juist op een meer vrouwelijk patroon bij mannen met autisme.

Autisten

Autismevriendelijk Nederland
 1. Bij het lezen van Baron-Cohen's derde artikel ontkomen wij niet helemaal aan het idee dat de theorie een soort redmiddel is voor zijn eerdere theorie, de theorie van autisme als geestesblindheid. Baron-Cohen heeft goed geluisterd naar alle kritiek die er op deze theorie geleverd is en een nieuwe theorie bedacht. Hiermee probeert hij zijn oorspronkelijk theorie te redden, door elk bezwaar stuk voor stuk 'op te lossen'.
 2. Ten behoeve van deze reddingsactie kan Baron-Cohen van zijn eerste naar zijn tweede en derde artikel zonder problemen de betekenis van het mannelijk en vrouwelijk brein verschuiven van en verschil tussen "ruimtelijk vs. sociale vaardigheden" naar "analytische vs. emotionele vaardigheden".
 3. Baron-Cohen beweert dat "de extreme mannelijke brein theorie van autisme voor het eerste formeel voorgesteld werd door Hans Asperger." Asperger suggereert echter nergens dat er in autisme een gebrek aan empathie zou zijn. Tegenover de "abstractie" in mannelijkheid en autisme stelde Asperger niet de "emotie" van vrouwen, maar hun "pragmatiek".

Betekenis voor autismevriendelijk Nederland

 
In autismevriendelijk Nederland worden experimentele onderzoekers vrijgelaten om experimenteel onderzoek naar autisme te doen. Het staat hen vrij om allerlei hypotheses over autisme op te werpen. Toch is er wel een grens aan wat verantwoordelijke wetenschappers allemaal als 'wetenschap' door kunnen laten gaan en met de theorie van autisme als extreem mannelijk brein wordt die grens wel overschreden. De theorie draagt in sterke mate bij aan populaire stereotypes van autisten als mannen en mensen zonder empathie. Daarmee heeft het een negatieve effect op de diagnose van vrouwelijke autisten en de perceptie van autisten die werkzaam zijn in de zorg.
 

Links

Autisme als extreem mannelijk brein
Simon Baron-Cohen (2014), My Special Sister Suzie

Comments are closed.