Autisme als een te precies voorspellend brein

Het autistische brein merkt méér dan andere hersenen afwijkingen op in voorspellingen over de werkelijkheid

Belang

 
Het menselijk brein voorspelt voortdurend wat je zintuigen zullen waarnemen, zodat je brein niet alle beschikbare informatie hoeft te verwerken. Het autistische brein merkt veel méér dan andere hersenen afwijkingen in dergelijke voorspellingen op. Het is te precies in het opmerken van voorspellingsfouten. Het autistisch bewustzijn wordt daardoor voortdurend bestookt met meldingen dat er iets niet klopt, waardoor autistisch mensen sneller overprikkeld raken.
 

Autismepaspoort

 
Naam theorie Voorspellend Brein Theorie van Autisme
Perspectief Psychologisch
Auteur Sander van de Cruys
Beroep Experimenteel psycholoog
Instelling KU Leuven
Nationaliteit Belgisch
Medestanders Contextblindheid, Sensorische filtering, Intense wereld, Versterkt sensorisch functioneren
Tegenstanders Geestesblindheid, Centrale coherentie, Executieve disfunctie
 

Stellingen

1
Bestaande neurocognitieve theorieën van autisme beschrijven maar één cluster van symptomen van autisme. Executieve disfuncties, geestesblindheid en zwakke centrale coherentie kunnen allemaal begrepen worden als gevolg van dezelfde beperking, namelijk problemen in de verwerking van dingen die tegen je verwachtingen ingaan.
2
Een aantal andere neurocognitieve theorieën van autisme wijzen wel in de goede richting, zoals de theorie van een intense wereld, contextblindheid of versterkt sensorisch functioneren. Deze theorieën zijn alleen niet in staat om aan te wijzen welk mechanisme er precies voor zorgt dat er problemen ontstaan bij autisme.
3
Het menselijk brein geef voortdurend aan het bewustzijn door wanneer de waargenomen werkelijkheid niet overeenkomst met voorspellingen.
4
Het autistische brein merkt veel méér dan andere hersenen afwijkingen in dergelijke voorspellingen op. Het is te precies in het opmerken van voorspellingsfouten. Het autistisch bewustzijn wordt daardoor voortdurend bestookt met meldingen dat er iets niet klopt.
5
‘Overprikkeld’ raken houdt dus in: te veel onvoorspelbaarheid in de omgeving, teveel dat ‘niet klopt’. Dingen doen die voorspelbaar zijn helpen daarom om te ‘ontprikkelen’. Bekende muziek of een steeds dezelfde beweging maken is bijvoorbeeld voorspelbaar.
6
Mensen zijn in hoge mate onvoorspelbaar. Het is daarom te begrijpen dat autisten zich in hun ontwikkeling eerst richten op de rest van de wereld, en pas later op mensen.

Ontwikkeling

 • 2013Van de Cruys en collega's

  Belgische experimentele psychologen stellen dat ze het met Pellicano en Burr eens zijn dat de theorie van het voorspellende brein ons kan helpen om autisme te begrijpen, maar hebben hier wel een ander idee over. Volgens hen is het probleem bij autisme dat voorspellingen te precies zijn, waardoor ze niet meegenomen kunnen worden van de ene ervaring naar de andere ervaring. Bovendien stellen zij dat de theorie niet alleen de niet-sociale, maar ook de sociale symptomen van autisme kan verklaren.
 • 2012Pellicano en Burr

  De Australische neuropsychologen Elizabeth Pellicano en David Burr publiceren als eerste een artikel waarin de theorie van het voorspellend brein wordt toegepast op autisme. Zij stellen dat de niet-sociale symptomen van autisme (bijv. moeite met verandering, sensorische gevoeligheden) verklaard kunnen worden doordat mensen met autisme de wereld meer zien zoals die is. In tegenstelling tot neurotypische mensen wordt de waarneming van autistische mensen nauwelijks gefilterd door voorspellingen die gemaakt op basis van eerdere ervaringen, waardoor ze steeds verrast worden door de werkelijkheid.
 • 2004Voorspellend verwerken

  Amerikaanse neurowetenschappers stellen de werking van het menselijk brein voor als het doen en testen van voorspellingen over de werkelijkheid. Een grote uitdaging voor deze neurowetenschappers is echter het experimenteel testen van deze ideeën over voorspellend verwerking.
 • 1999Bayesiaanse brein

  Amerikaanse neurowetenschappers beschrijven een model van het verwerken van visuele informatie, waarbij feedback van bovenaf (vanuit het brein) voorspelling doet over wat er van onderaf (vanuit het oog) waargenomen wordt en waarbij feedback van onderaf toets hoe goed deze voorspellingen passen bij de werkelijkheid. Doel van dit systeem is het minimaliseren van voorspellingsfouten.

Auteur

Sander van de Cruys is experimenteel psycholoog. Hij heeft gewerkt bij het Laboratorium voor Experimentele Psychologie, eenheid Brein en Cognitie, van de KU Leuven, België, en werkt nu bij de Universiteit van Antwerpen.

Ontvangst en discussie

Wetenschap

Peter Vermeulen
Peter Vermeulen heeft de theorie uitgelegd in zijn boek Autisme en het voorspellende brein.

Gemeenschap

Sylvia Stuurman
Sylvia Stuurman heft een boek geschreven op basis van deze theorie: Autisme is geen puzzel.

Betekenis voor autismevriendelijk Nederland

 
 

Links

Autisme als een te precies voorspellend brein
auteur, artikel
Autisme als een te precies voorspellend brein
site, artikel

Comments are closed.