Asperger Syndroom

Asperger Syndroom is een van de stoornissen binnen het autistisch spectrum. Het werd historisch gezien onderscheiden van schizofrenie, maar wel als hetzelfde als schizoïditeit gezien.

Belang

 
Een van de stoornissen binnen het autistisch spectrum is de Stoornis van Asperger. Hoewel Hans Asperger de conditie die hij beschreef zelf duidelijk de naam "autisme" gaf bestond er in de wetenschap lange tijd discussie over de vraag of "Asperger" wel of niet hetzelfde is als "autisme". Met het laatste werd dan de vorm van autisme bedoelt zoals die door Leo Kanner werd beschreven.
 

Autismewoordenboek

1Asperger als persoonlijkheidstype
Hans Asperger sprak zelf van de conditie van de kinderen die beschreef als een persoonlijkheidstype dat deels een pathologisch en deels een normaal persoonlijkheidstype betrof. De conditie was pathologisch voor Asperger voor zover deze de sociale integratie verstoorde en werk, huwelijk en ouderschap in de weg stond.
2Asperger als syndroom
Gerhard Bosch verwees naar de conditie de Asperger beschreef als "Asperger Syndroom". Asperger gebruikte zelf nergens in zijn artikel de term "syndroom", maar Leo Kanner deed dat wel. Het boek van Bosch ging over Kanner's 'vroeg kinderlijk autisme' en een van de hoofdstukken ging over "verschillen tussen de Asperger en Kanner Syndromen".
3Asperger als milde vorm van autisme
In het denken over autisme als een continuüm of spectrum van ernstigheid wordt Asperger geplaatst aan de lichte of milde kant, omdat er bij Asperger geen sprake is van taalproblemen (onvermogen om te praten) of van intellectuele problemen (verstandelijke beperking). Van Asperger wordt dan ook vaak gezegd dat het "een milde vorm van autisme" is.
4Asperger als autismespectrumstoornis
Sinds de introductie van het autistisch spectrum is Asperger een van de stoornissen die binnen het autistisch spectrum vallen.
Om de grondstoornis waardoor de persoonlijkheid van deze kinderen georganiseerd wordt te beschrijven heb ik de term Autistische Psychopatie gekozen.

Hans Asperger

De naam die Hans Asperger koos was Autistische Psychopathie, maar omdat de term 'psychopathie' verward kan worden met sociopathisch gedrag heeft de neutrale term Asperger's syndrome de voorkeur.

Lorna Wing

In tegenstelling tot Autistische Stoornis zijn er bij Asperger's Stoornis geen klinisch significante vertragingen in taal- en cognitieve ontwikkeling.

DSM-4

Ontwikkeling

 • 1944Asperger

  De Oostenrijkse kinderarts Hans Asperger. Hij noemt de conditie van de kinderen die hij beschrijft "Autistische Psychopathie" en onderscheidt het duidelijk van Eugen Bleuler's "Schizofrenie" en Leo Kanner's "Vroegkinderlijk Autisme".
 • 1961Bosch

  De Duitse psychiater Gerhard Bosch introduceert de term "Asperger Syndroom". Hij spreekt over een continuüm van contactstoornissen dat loopt van de schizoïde persoonlijkheid, via Asperger syndroom, naar Kanner syndroom.
 • 1963Prick & Van der Waals

  In het Nederlands Handboek der Psychiatrie wordt niet alleen naar Kanner's vroegkinderlijk autisme verwezen, maar ook naar Asperger's autistische psychopathie.
 • 1971Van Krevelen

  In de eerste uitgave van Leo Kanner's Amerikaanse vakblad Journal of Autism draagt van Krevelen een artikel over Asperger bij. Voor hem is het 'overduidelijk dat vroegkinderlijk autisme en autistische psychopathie twee geheel verschillende syndromen' zijn.
 • 1974Iaev & Kagan

  De Russische psychiaters Iaev en Kagan beschouwen vroegkinderlijk autisme en autistische psychopathie als twee subgroepen binnen een bredere groep van autistische syndromen bij kinderen en adolescenten.
 • 1980Wolff & Chick

  In een studie naar de "schizoïde persoonlijkheidstoornis" concluderen Sula Wolff en Jonathan Chick dat de kenmerken van de stoornis in alle aspecten lijken op die van Asperger's syndroom.
 • 1981Wing

  Met het artikel Asperger: A Clinical Account geeft de Britse kinderpsychiater Lorna Wing brede bekendheid aan het werk van Asperger.
 • 1981DeMeyer e.a.

  In een review van vroegkinderlijk autisme introducteren Marian DeMeyer en collega's de term "Hoogfunctionerend Autisme (HFA)" voor het beschrijven van mensen met eeen gemiddeld tot bovengemiddelde intelligentie, maar met significante sociale beperkingen.
 • 1985Schopler

  In het Journal of Autism komt hoofdredacteur Eric Schopler tot de conclusie dat er op basis van gedragskenmerken onvoldoende reden is om onderscheid te maken tussen Hoogfunctionerend Autisme en Asperger's Syndroom. In hun brief aan de redacteur steunen Volkmar, Paul en Cohen deze conclusie.
 • 1986Nagy & Szatmari

  Nagy & Szatmari beschouwen Asperger's autistische psychopathie als min of meer hetzelfde als de "Schizotypische Persoonlijkheidsstoornis". De kinderen die zij beschrijven voldoen zowel aan de criteria voor schizotypische persoonlijkheidsstoornis als aan die voor pervasieve ontwikkelingsstoornissen.
 • 1990WHO

  De wereldgezondheidsorganisatie WHO neemt Asperger's Syndroom op als subgroep van de pervasieve ontwikkelingsstoornissen. Het kan ook "schizoïde stoornis" of "autistische psychopathie" genoemd worden.
 • 1991Frith

  De Britse cognitieve psycholoog Uta Frith vertaald het artikel van Asperger in het Engels en neemt het op in het boek Autisme en Asperger Syndroom.
 • 1994DSM-4

  In de vierde editie van het diagnostisch handboek DSM wordt in de categorie Pervasieve Ontwikkelingsstoornissen een stoornis opgenomen die "Stoornis van Asperger" wordt genoemd. De stoornis wordt onderscheiden van "Autistische Stoornis" en "PDD-NOS".
 • 2013DSM-5

  In de vijfde editie van de DSM wordt in de Stoornis van Asperger weer verwijderd. Alle vormen van autisme heten sindsdien "Autismespectrumstoornis".

Samenstelling

De term Asperger Syndroom is samengesteld uit het woord 'syndroom' en 'Asperger', de achternaam van de arts die het syndroom voor het eerst beschreef, dr. Hans Asperger.

Lorna Wing gebruikte niet de term "autistische psychopathie", die Hans Asperger zelf gebruikte. Zij meende dat de term "psychopathie" tot misverstanden kon leiden, omdat deze term niet langer naar een "stoornis" in de algemene zin van het woord verwees. In de tijd van Asperger was dat wel zo, maar in haar tijd verwees de term inmiddels naar de "anti-sociale persoonlijkheidsstoornis".

Asperger Syndroom
Asperger

zoals beschreven door Hans Asperger

Asperger Syndroom
Syndroom

geheel van symptomen behorende bij een ziektebeeld

 
Asperger Syndroom
Asperger Syndroom

geheel van symptomen behorende bij autisme, zoals beschreven door Hans Asperger

 

Kritiek

Er is niets milds aan Asperger
Mensen met de diagnose Asperger Syndroom hebben bezwaar tegen de uitleg dat Asperger een "milde vorm van autisme" is. Ze willen niet ontkennen dat er geen "ernstige vorm van autisme" is, maar het feit dat er mensen zijn die een "ernstige vorm van autisme" hebben doet niets af aan de moeilijkheden die mensen met Asperger ervaren en maakt hun leven er niet makkelijker op. De term 'hoogfunctionerend autisme' of 'milde vorm van autisme' wordt door mensen met gezag gebruikt om autisten die zich tijdens studie of op het werk (tot nu toe) goed gered hebben steun of aanpassing te ontzeggen. "Er is niet zoveel mis met je. Je stelt je aan."
Je hoort niemand over matig functionerend autisme
Er wordt wel gesproken over hoogfunctionerend en laagfunctionerend, maar waarom niet over matig functionerend voor de mensen tussen hoog en laag functionerend in? Misschien dat er met de DSM-5 en de nadruk op autisme als een spectrum ook meer aandacht komt voor matig functionerende autisten.
Ik zeg niet dat er geen ernstige vorm van autisme is, alleen dat er niets mild aan Asperger is.

Leigh Forbes

Betekenis voor autismevriendelijkheid

 
In autismevriendelijk Nederland worden ook bij de afwezigheid van duidelijk waarneembare autistische kenmerken de problemen die autisten kunnen ervaren serieus genomen en wordt ook rekening gehouden met mensen die er 'niet autistisch uitzien'.
 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *