Praktische vragen

Praktijk-gerichte artikelen in vraag en antwoord vorm; gesorteerd van nieuw naar oud

Hoe compenseren autisten hun beperkingen?

Manieren waarop autisten zich zodanig aanpassen dat ze, ondanks hun beperkingen, toch de functies kunnen vervullen die voor hen het meest belangrijk zijn.

Hoe ga ik helpend om met mijn boosheid?

Hoe ga ik om met de typische reacties van mensen op mijn ‘coming aut’?

Wanneer ik anderen vertel over mijn autisme krijg ik verschillende reacties. Hoe ga ik om met de typische reacties van mensen op mijn ‘coming aut’?

Hoe kan ik bijdragen aan een positief-realistisch beeld van autistische mensen?

Hoe kan ik bijdragen aan een licht bevooroordeeld beeld van mensen met autisme, dat de nadruk legt op positieve kanten, maar wel binnen de bandbreedte van de werkelijkheid blijft?

Hoe kan ik mensen met autisme helpen om te socialiseren?

Jeroen heeft autisme en ik wil hem graag helpen om meer contact te hebben met mij of bevriend te raken met anderen. Hoe doe ik dat?

Hoe kan ik sociaal contact zoeken?

Hoe kom ik tot acceptatie van mijn autisme?

Beschrijving van het proces van vastlopen, hulp zoeken, een diagnose krijgen, komen tot aanvaarding en je heroriënteren op een leven met autisme.

Hoe schrijf ik een Sociaal Verhaal?

Hoe verschillen autistische vrouwen van neurotypische?

Ik ben een autistische vrouw. Ik ben minder goed in vriendinnen maken, heb meer tijd alleen nodig en voel me minder prettig in vrouwenkleding. Ik ervaar het opvoeden als zwaar, maar ben ook een duidelijke, consequente en open ouder.

Hoe verschilt autistisch denken van neurotypisch denken?

Autisten en niet-autisten verwerken informatie op verschillende manieren. Autisten hebben de neiging om uitbreidend te denken, waarbij ze vanuit de delen naar een geheel toe te werken en hun informatie goed structureren. Niet-autisten hebben de neiging om inperkend te denken, waarbij ze het geheel gebruiken om de delen in te vullen. Dat maakt hun denken flexibel en geeft hen grotere controle van bovenaf.

Hoe verschilt vrouwelijk autisme van mannelijk autisme?

Ik ben een autistische vrouw. De manier waarop autisme zich bij mij uit verschilt van de mannelijke. Wil je weten hoe? Hier leg ik het je graag uit.

Hoe vertel ik anderen over mijn autisme?

Ik heb besloten anderen te vertellen over mijn autisme. Maar hoe doe ik dat? Hoe organiseer ik mijn ‘coming aut’?

Hoe vind ik een goede zorgverlener?

Ik heb autisme of een vermoeden van autisme en ik ben op zoek naar een zorgverlener die kan vaststellen wat er met mij aan de hand is of mij een behandeling aan kan bieden voor mijn probleem. Maar hoe vind ik een goede zorgverlener?

Hoe ziet een Sociaal Verhaal er uit?

Hoeveel volwassenen vallen in het autistisch spectrum?

Er zijn geen precieze cijfers over hoeveel mensen in Nederland in het autistische spectrum vallen. Wel is er hier veel internationaal onderzoek naar gedaan.

Informatiebronnen: Wie kan mij meer vertellen over autisme?

Ik wil meer weten over autisme. Daarvoor kan ik gebruik maken van verschillende kennisbronnen. Welke bronnen zijn er? Wat zijn hun voordelen? En nadelen?

Waarom is een puzzelstukje het symbool voor autisme?

Veel organisaties op het gebied van autisme maken gebruik van één of meerdere puzzelstukjes als logo. Waar komt dit gebruik vandaan?

Wat is ‘neurotypisch’?

Wat is de zorgstandaard autisme?

In november 2017 is de Zorgstandaard Autisme gepubliceerd. Wat is dit voor een document, wie heeft het ontwikkeld en wat hebben volwassenen met autisme er aan?

Wat is het zorgclustermodel?

Wanneer er gesproken wordt over het bekostigen van de geestelijke gezondheidszorg in Nederland wordt tegenwoordig gepraat over het Zorgclustermodel. Wat is dit model, hoe werkt het en wanneer wordt het ingevoerd?

Wat staat er over autisme in de DSM?

Wat zijn kwaliteitscriteria voor autismezorg?

Overzicht van artikelen op deze website die gaan over thema’s in de kwaliteitscriteria van de zorgstandaard autisme.

Wel of niet vertellen over mijn autisme?

Vertellen over je autismediagnose is een dillema: vertel ik het wel of vertel ik het niet. Daarom denk ik na over de voor- en nadelen en de noodzaak van ‘coming aut’. Zal ik anderen over mijn autisme vertellen of niet?