Stereotypen

Artikelen over de verschillende stereotypen die bestaan over autisme

Stereotype: Autisme is een psychische stoornis

Autisme wordt vaak als een psychische stoornis of andere manier van informatieverwerken omschreven. Hoewel dat niet perse onterecht is, is het wel eenzijdig en dekt het maar een beperkt deel van wat leven met autisme betekent.

Stereotype: Het is onmogelijk om te zeggen wat er in autisten omgaat

Van mensen met autisme wordt vaak gezegd dat ze niet communiceren. Ze zitten met een onbeweeglijk gezicht tegenover je, waardoor het onmogelijk is om te zeggen wat er in hun omgaat.

Stereotype: Autisten ervaren geen emoties en delen hun gevoelens niet

Twee stereotypen over emoties bij mensen met autisme.

Autisten hebben geen gevoel voor humor

Sinds Hans Asperger beweerde dat autistische kinderen humorloos zijn gaat het verhaal dat autisten geen gevoel voor humor hebben.

Stereotype: Autisten zijn niet geschikt als partner

Als we op de anekdotische verhalen van (ex-)partners van autistische mannen afgaan lijken we niet onder de conclusie uit te kunnen komen dat autisten ongeschikt zijn als partner. Er is echter ook nog een andere kant van het verhaal.

Autisten hebben geen interesse in seks

De ervaringen van veel partners van mannen met autisme geven de indruk dat autisten geen interesse in seks hebben, terwijl onderzoek naar de seksuele interesse van autistische mannen op het tegendeel wijst. Hoe zit dat?

Stereotype: Autisten zijn liever alleen

Vaak wordt verondersteld dat alleen zijn niet alleen de feitelijke, maar ook de gewenste situatie van mensen met autisme is. Deze veronderstelling leidt tot verwaarlozing van de mogelijkheid dat autisten eenzaamheid ervaren.

Autisten vermijden oogcontact

Het stereotype dat autisten oogcontact vermijden leidt tot ontkenning van de mogelijkheid van het samengaan van oogcontact en autisme. Is iemand autistisch? Dan maakt die niet echt oogcontact. Maakt iemand wel oogcontact? Dan is die ook niet autistisch.

Autisten hebben een gebrek aan empathie

Het is een aanhoudend stereotype dat autisten een gebrek aan empathie hebben en de gedachten en emoties van andere mensen niet kunnen begrijpen.

Stereotype: Autisten kunnen geen emoties herkennen

Verschillende onderzoeken wijzen op problemen in het herkennen van emoties in gezichtsuitdrukkingen van anderen. Anderen onderzoeken wijzen echter op het tegendeel.

Stereotype: Autisten kunnen geen beeldspraak begrijpen

Vaak wordt gezegd dat autisten beeldspraak niet zouden begrijpen. Klopt dat? Of is het een vooroordeel?