Kenmerken

Wat zijn de kenmerken van autisme?

Functionele beperkingen

Autistische volwassenen hebben ondanks functionele beperkingen, niet perse een lage levenstevredenheid.

Atypische nonverbale communicatie

De non-verbale communicatie van autistische volwassenen is niet zo zeer afwezig als wel atypisch.

Behoefte aan alleen zijn

Volwassenen met autisme hebben vaak meer behoefte aan alleen zijn.

Afwijkende introceptieve gevoeligheid

Mensen met autisme zijn niet alleen onder- of overgevoelig voor prikkels vanuit hun omgeving, maar ook voor prikkels vanuit hun eigen lichaam.

Repetitief motorisch gedrag

Repetitieve motorische bewegingen zijn een manier waarop mensen met autisme zichzelf stimuleren of kalmeren.

Behoefte aan structuur

Autistische volwassenen hebben vaak veel behoefte aan structuur en weinig behoefte aan sensatie.

Bijzondere interesses

De interesses die autistische mensen hebben zijn vaak zo intens of beperkt dat ze interfereren met andere activiteiten

Afwijkende sensorische gevoeligheid

Volwassenen met autisme kunnen zowel overgevoelig als ondergevoelig zijn voor zintuiglijke prikkels.