Conceptualisaties

Verschijnselen die geen symptoom zijn van autisme maar wel vaak voorkomen bij mensen met autisme

Metacognitie

Snellere en sterkere activatie van het zelfregulerende systeem zorgt er voor dat ongewenste gedachten bij autisten langer actief blijven.

Sociale signalering

Het sociale probleem bij autisme is het geven van sociale signalen waardoor andere mensen automatisch gespannen worden en mensen met autisme liever mijden.

Overbeheersing

Autisme is onderdeel van een bredere groep van stoornissen waarin sprake is van een hoge drempel voor het reageren op de omgeving.

Directiviteit

Accepteren, empathische luisteren en je kwetsbaarheden delen helpt mensen met autisme om uitingen te vinden voor hun ervaring.

Innerlijk conflict

Autistische persoonlijkheidsproblematiek bestaat vaak in een innerlijk conflict tussen een autistische id (kind), een niet-autistische super-ego (ouder) en een zwakke ego (volwassene).

Zelfregulatie

Autistisch gedrag lijkt ‘gestoord’, maar is een gezonde reactie van het zelforganiserend organisme dat bedreigt wordt vanuit de omgeving.

Mentaliseren

Autisme kan de ontwikkeling van reflecterend vermogen bemoeilijken of ervoor zorgen dat het reflecterend vermogen sneller verloren gaat door emotionele stress.

Automatisch denken

Autisten met een depressie hebben voortdurend negatieve gedachten, die voorkomen uit hun basale aannames over zichzelf en anderen.

Experiëntiële vermijding

Het letterlijk nemen van onplezierige gedachten en emoties leidt tot het inperken van gedragsmogelijkheden.

Ontlichaming

Het autistische lichaam is bevroren in angst. De autist is ‘ontlichaamd’, teruggetrokken uit het lichaam, naar het hoofd.

Send this to a friend