Concepten

Alfabetische lijst met concepten die te maken hebben met autisme

Asperger Syndroom

Asperger Syndroom is een van de stoornissen binnen het autistisch spectrum. Het werd historisch gezien onderscheiden van schizofrenie, maar wel als hetzelfde als schizoïditeit gezien.

Autismevriendelijkheid

Belang

Het concept autismevriendelijkheid stimuleert om na te denken over hoe rekening gehouden kan worden met de specifieke behoeften en kwetsbaarheden van autisten.

Autistisch denken

Autistisch persoon

Autistisch spectrum

In DSM-5 wordt gesproken van autisme als een spectrum. Een spectrum van wat? Stoornissen? Mates van ernstigheid? Personen?

Autistisch welzijn

Autistisch welzijn gaat over de vraag of het ‘goed’ gaat met personen met autisme. Er zijn verschillende ideeën over wat welzijn inhoudt.

Autistische belichaming

Verschillen in cognitieve processen van betekenisgeving tussen mensen met en zonder autisme staan niet los van verschillen in sensomotorische processen van waarneming en beweging. De autistische manier van denken is verankerd in de autistische manier van bewegen.

Autistische beperking

Naast verstandelijke en visuele beperkingen wordt ook wel gesproken van een autistische beperking. Het is echter de vraag of het terecht is om te spreken van ‘autistische beperking’ als categorie van beperkingen.

Autistische intimiteit

De nabijheid tussen een autistisch persoon en een ander. Een van de aspecten van ‘autimiteit’, je autistische zelf kunnen zijn, vormt het hart van autismevriendelijkheid.

Autistische kracht

Het is inmiddels een cliché dat autisme naast zwakke ook sterke kanten heeft. De vraag is echter, wat maakt een eigenschap een ‘sterkte’?

Autistische passie

Autistische passie is een alternatieve term voor wat in de pscyhiatrie de “bijzondere interesses” van autisten wordt genoemd. De term heeft een meer positievere lading, maar wijst ook op problematische aspecten, zoals de mogelijk schadelijke intensiteit ervan.

Autistische persoonlijkheid

Een van de alternatieven voor de term ‘autistische stoornis’, die volgens velen teveel de suggestie van een geestelijke ziekte wekt.

Autistische prothese

Autistische ruimte

Autistische socialiteit

Autistische stoornis

Autistische toestand

Autistische toestanden zijn samenhangend gehelen van cognitief-emotionele en gedragsmatige reacties die actief kunnen zijn bij mensen met autisme. Zoals er meerdere autistische kenmerken (autistic traits) zijn, zo zijn er ook meerdere autistische toestanden (autistic states).

Autistische trekken

Sinds 2000 is er een sterke toename van onderzoek naar het voorkomen van autistische trekken in de algemene populatie en onder specifieke groepen.

Coming aut

‘Coming aut’ is er publiekelijk mee naar buiten komen dat je autistisch bent. Maar vertellen over je autisme kan ook ‘inviting in’ genoemd worden. Je bepaalt dan per persoon wie je wel en niet uitnodigt om bij je wereld van autisme binnen te komen.

Complex trauma

Over de link tussen autisme spectrum stoornissen en een complex trauma.

Critical Autism Studies

Deel van het autisme-onderzoek dat zich bezig houdt met het evalueren van heersende veronderstellingen over autisme.

Empathie

Van autisten wordt gezegd dat ze een gebrek aan inlevingsvermogen hebben. Wat bedoelen we eigenlijk met die term?

Executieve functie

Healthy Autism

Literary Autism

Narcisme

Over de link tussen autisme spectrum stoornis en narcistische persoonlijkheidsstoornis

Neurodivergentie

Neurodiversiteit

Schizoïditeit

Social Stories

Theory of Mind