Competenties

Competenties in verband met autisme en autismevriendelijkheid

Radicale openheid

Bewust benaderen van situaties die je automatisch vermijdt en vermijden van situaties die je automatisch benadert, om hiervan te leren.

Pro-sociale signalering

Verrichten van acties, onafhankelijk van je bedoeling of bewustzijn ervan, die plaatsvinden in de aanwezigheid van anderen en aangepast zijn aan de context.

Beoordeling voor herstel

Gebruik maken van beoordeling als middel om het herstel van de patiënt te ondersteunen.

Gehechtheid

Het vormen van affectieve relaties met specifieke personen en het zoeken van de fysieke en mentale nabijheid van deze personen.

Assertiviteit

Opkomen voor de menselijke waarde van elk persoon. Open zijn over je wensen, behoeften, gevoelens en meningen. Aandacht vragen voor wat je belangrijk vindt.

Evidentiegeïnformeerd werken

Klinisch handelen geïnformeerd door de resultaten van wetenschappelijk onderzoek. Onderbouwen van diagnostiek en behandeling door middel van een kritische beoordeling van de wetenschappelijke literatuur.

Samen beslissen

Betrekken van de patiënt in de besluitvorming over de behandeling in een proces waarin de patiënt en de behandelaar gelijkwaardige gesprekspartners zijn met elk hun eigen expertise.

Klinisch redeneren

Het koppelen van de eigen observaties en interpretaties aan psychologische kennis en testresultaten om zodoende tot een beredeneert klinisch oordeel te komen.

Vertrouwensbreuken herstellen

Ik laat merken hoe het voorval mij gekwetst heeft en vertel hoe het mijn huidige gedrag beïnvloedt. Ik erken de pijn van de ander en de verantwoordelijkheid van mezelf. Ik benoem waar ik behoefte aan had tijdens het voorval. Ik geef alsnog wat de ander gemist heeft.

Belichamen

Ik leef in mijn lichaam. Ik verzorg het goed en stimuleer het op prettige manier. Ik balanceer mijn lichaamsgebaseerde activiteit. Ik uit mijn emoties gecontroleerd en op een gepast moment.

Mentaliseren

Het begrijpen van het gedrag van jezelf en anderen in termen van mentale toestanden. Het verklaren van menselijke handelen door gevoelens, gedachten en intenties.

Een goede eerste indruk maken

Ik heb voor het eerst contact met anderen en weet dat eerste indrukken belangrijk zijn. Daarom wil ik graag een goede indruk maken. Hoe doe ik dat?

Gebruik maken van geestelijke gezondheidszorg

Ik maak gebruik van geestelijke gezondheidszorg en wordt behandeld door meerdere specialisten. Hoe maak ik goed gebruik van hun diensten?

Autismevriendelijk zijn

Benaderd de persoon met autisme positief. Toont oprechte betrokkenheid. Vraagt het de persoon met autisme. Kijkt vanuit autisme. Zorgt ervoor dat de persoon met autisme zich begrepen en gesteund voelt.

Autismevriendelijk werken

Ik pas mijn tempo aan. Ik zeg wat ik bedoel. Ik bewaak de belasting van mijn cliënt. Ik verdedig het belang van mijn cliënt en bevorder een integrale behandeling.