Behandelingen

Bespreking van diverse behandelingen voor volwassenen met autisme.

MDMA-ondersteunde psychotherapie

Gecontroleerd gebruik van ecstasy voor behandeling van relatieproblemen, trauma en sociale angst.

Imaginaire rescripting

Behandeling waarbij de patiënt zich in zijn of haar verbeelding blootstelt aan een negatieve gebeurtenis, waarna de therapeut of de cliënt zelf in de scene stapt en het verloop van de gebeurtenis veranderd.

Leefstijlinterventies

Gestructureerde ingrepen die mensen helpen om gezondheidsbevorderend gedrag te vertonen.

Massage therapie

Het toepassen van druk of trilling op de zachte weefsels van het lichaam door een getrainde massagetherapeut voor therapeutische doeleinden.

Yoga therapie

Yogatherapie is de toepassing van yoga voor mensen met gezondheidsproblemen.

Narratieve Exposure Therapie (NET)

Behandeling waarbij cliënten op gestructureerde wijze hun levensverhaal vertellen.

Body Awareness Training (BAT)

Vorm van psychiatrische fysiotherapie gericht op het herstellen van de ontspannen houding en vrije ademhaling, waardoor bewustzijn van het lichaam en emotionele beleving toenemen.

Running therapie

Running therapie is het ontwikkelen van de gewoonte en de conditie om meerdere keren per week minimaal een half uur ontspannen te (kunnen) hardlopen.

Psycho Motorische Therapie (PMT)

Behandelmethode waarbij gebruik wordt gemaakt van zowel gesprekken als fysieke oefeningen. Toegepast bij o.a. depressie, eetstoornissen of spanningsklachten.

Radicaal open dialectische gedragstherapie

Gedragstherapeutische benadering voor mensen met een stoornis van overbeheersing, zoals anorexia, chronische depressie en autisme.

Seksuele en relationele training

Training met als doel om mensen met autisme te helpen om hun seksuele en relationele functioneren te verbeteren.

Metacognitieve therapie

Een cognitieve gedragstherapie die niet zozeer ingaat op de inhoud van gedachten als wel op de manier waarop je met gedachten omgaat.

Peer-supported open dialogue

Systeemtherapeutische behandeling voor mensen in psychische crisis, waarbij familie, behandelaren en ervaringswerkers worden samengebracht om de persoon in crisis te ondersteunen en om samen betekenis te geven aan de crisiservaring.

Affect Fobie Therapie (AFT)

Psychodynamische psychotherapie voor klachten die samenhangen met angst voor je eigen verlangens en gevoelens. Ontwikkeld voor mensen met depressie, angst en lichte tot matige persoonlijkheidsproblematiek.

Gestalt therapie

In de jaren ’40 ontwikkelde vorm van psychotherapie waarin de cliënt haar vermogen om spontaan contact te maken met de omgeving ontwikkelt door in het hier-en-nu terug te keren naar een door haar lichaam onafgemaakte situatie uit het verleden en deze alsnog af te maken.

Exposure therapie

Methode gericht op het herstellen van gezond gedrag door blootstelling aan situaties die vermeden worden.

Sociale vaardigheidstraining

Training met als doel om de sociale vaardigheden van autisten te verbeteren.

EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) is een kortdurende behandeling gericht op het verminderen van de levendigheid en emotionele lading van negatieve herinneringen.

Mentalisatie Bevorderende Therapie (MBT)

Vorm van psychotherapie gericht op het ontwikkelen van het vermogen om bewust bij jezelf en de ander aanwezig te blijven, ondanks negatieve emoties die door pijnlijke ervaringen geassocieerd zijn geraakt met de behoefte aan nabijheid.

Emotiegerichte therapie (EFT)

Vorm van psychotherapie gericht op het herstel van gezonde, helpende emotionele reacties op ervaringen.

Emotiegerichte relatietherapie (EFT)

Vorm van systeemtherapie die gebaseerd is op de hechtingstheorie. Niet alleen geschikt voor emotionele problemen tussen partners, maar ook voor emotiegerelateerde problemen van één van beide partners.

Schematherapie

Vorm van psychotherapie gericht op het leren herkennen en verzwakken van disfunctionele gedachtenschema’s en gemoedstoestanden. Ontwikkeld voor patiënten met persoonlijkeidsproblematiek, die onvoldoende reageren op cognitieve therapie.

Psycho-educatie

Psycho-educatie wordt standaard aangeboden als onderdeel van de behandeling voor volwassenen met een autismediagnose. Het is gericht op het leren accepteren en omgaan met autisme.

Cognitieve therapie

Cognitieve therapie is de meest gebruikte behandeling voor angst- en stemmingsstoornissen bij volwassenen, waar ook het meeste wetenschappelijke bewijs voor is. Centraal staat het verband tussen gedachten, gevoelens en gedragingen.

Mindfulness training

Mindfulness-meditatie is de doelbewuste sturing van je aandacht naar bepaalde prikkels. Het kan helpen tegen overprikkeling, piekeren en overbelasting.

Acceptatie en Commitment Therapie (ACT)

Relatief nieuwe vorm van psychotherapie gericht op de acceptatie van gedachten en emoties die niet veranderd kunnen worden en toewijding aan gedrag dat wel veranderd kan worden.

Bioenergetische therapie

Vorm van lichaamsgerichte psychotherapie. Diagnose en behandeling richten zich op patronen van chronische spierspanning als verdediging tegen onplezierige emoties.