Affect Fobie Therapie (AFT)

Psychodynamische psychotherapie voor klachten die samenhangen met angst voor je eigen verlangens en gevoelens. Ontwikkeld voor mensen met depressie, angst en lichte tot matige persoonlijkheidsproblematiek.

Belang

 
Affect Fobie Therapie (AFT) is een psychodynamische psychotherapie voor klachten die samenhangen met angst voor je eigen verlangens en gevoelens. De behandeling is ontwikkeld voor mensen met depressie, angst en lichte tot matige persoonlijkheidsproblematiek. Het doel van AFT is confrontatie met defensief gedrag en het blootstellen aan gevreesde gevoelens, zodat de angst hiervoor afneemt.
 

Autismepaspoort

 
Naam behandeling Affect Fobie Therapie
Auteur Leigh McCullough
Beroep klinisch psycholoog
Instelling Harvard Medical School
Nationaliteit Amerika
 

Kenmerken

1
AFT is geschikt voor je als je in staat bent om over jezelf na te denken en gemotiveerd bent om met je problemen aan de slag te gaan. Voorwaarde is ook dat je zo goed functioneert dat je nog wel dagelijkse bezigheden hebt (werk of studie) en regelmatig contact hebt met enkele mensen, al gaat dat niet zonder problemen.
2
AFT kan als individuele of als groepsbehandeling worden gegeven. De groepsbehandeling vindt ook plaats in combinatie met andere behandelingen, zoals beeldende therapie of psychomotorische therapie. Daarnaast wordt AFT ook in een online vorm gegeven, die bestaat uit een combinatie van opdrachten die je zelf via internet doet en contact met je behandelaar.
3
Aan het begin van de behandeling stel je samen met je behandelaar de focus van de behandeling vast. Hierbij wordt een verband gelegd tussen je huidige klachten, je affectfobieën en het ontstaan daarvan. Tijdens de behandeling probeert je behandelaar zich te beperken tot deze focus.
4
In AFT wordt gebruik gemaakt van confrontatie en interpretatie. Dit houdt in dat je behandelaar je een terugkoppeling geeft over wat die bij je opmerkt ('het valt me op dat je steeds lacht terwijl je dit verdrietige verhaal vertelt') en dit verbindt met je verleden ('je hebt geleerd om je gevoelens te verbergen, omdat het thuis niet veilig was'), om je zo bewust te maken van je defensieve gedrag en daar begrip voor te geven.
5
Je behandelaar moedigt je aan om de gevoelens en verlangens waar je bang voor bent toch te uiten. Zo wordt je blootgesteld aan waar je bang voor bent, waardoor je angst ervoor steeds minder wordt.

Ontwikkeling

 • 1896Freud

  De Oostenrijkse psychiater Sigmund Freud introduceert de "psychoanalyse" als benadering van psychotherapie waarin de therapeut de cliënt helpt om inzicht te ontwikkelen in de rol van innerlijke conflicten in het ontstaan en in stand houden van psychische klachten.
 • 1961Wolpe

  In het artikel The Systematic Desensitization Treatment of Neuroses stelt de Zuid-Afrikaanse psychiater Joseph Wolpe dat angststoornissen het gevolg zijn van het aanleren van niet-adaptief gedrag en dat het behandelen ervan een kwestie is van het afleren van dit gedrag. Dit kan door wat Wolpe "systematische desensistatie" noemt, het geleidelijk verzwakken van de angstige reactie op een bepaalde prikkel zodat het uiteindelijk helemaal verdwijnt.
 • 1979Malan

  Op basis van het werk van zijn collega's Karl Menniger en Henry Ezriel introduceert de Britse psychiater David Malan in Individual psychotherapy and the science of psychodynamics een model van Kortdurende Psychodynamische Therapie (KPT) dat later bekend wordt als de Tweee Driehoeken van Malan. In de Driehoek van het Conflict gaat het om de samenhang tussen de manier waarop de cliënt zich verdedigd (weerstand) tegen de spanning (angst) die verborgen gevoelens (impuls) oproepen. In de Driehoek van Personen gaat het om de samenhang tussen de relaties die de cliënt heeft met huidige mensen buiten de behandelkamer (anderen), de persoon in de behandelkamer (therapeut) en personen van vroeger (ouders). McCullough gebruikt deze driehoeken later om op eenvoudige manier de affectfobie te conceptualiseren.
 • 1994McCullough

  In het artikel The next step in short-term dynamic psychotherapy introduceert McCullough wat ze het "angstregulatiemodel" van KPT noemt. Dit model bestaat uit twee fases. De eerste fase is gericht op het verminderen van defensief gedrag door inzicht (cognitief begrip) van gedragspatronen. Dit wordt bereikt door het geven van confrontaties, die gevolgd worden door validaties, waardoor de confrontaties effectiever zijn. De twee fase is gericht op het vermeerderen van affectief gedrag door ervaring (emotioneel begrip) en gepaste uiting van gevoelens en verlangens. Dit wordt bereikt door verbeeldingsoefeningen en rollenspel.
 • 1997McCullough

  In het boek Changing Character. Short-term anxiety regulating psychotherapy for restructuring defenses past McCullough Wolpe's principes van systematische desensitisatie toe op Freud's concept van innerlijke conflicten, waarbij ze het innerlijk conflict herïnterpreteerd als een "affectfobie". In tegenstelling tot angsten in reactie op een prikkel buiten jezelf (zoals het zien van een slang of het van een hoogte naar beneden kijken) gaat het bij een affectfobie om angst in reactie op een prikkel binnen jezelf (zoals boos worden of de behoefte aan nabijheid). Daarmee kunnen gedragstherapeutische principes van blootstelling (exposure) en responsepreventie worden toegepast op gevoelens en verlangens die worden vermeden, om zo een innerlijk conflict op te lossen.
 • 2004Svartberg, Stiles & Seltzer

  In een studie onder 50 volwassen met een vermijdende of obsessief-compulsieve persoonlijkheidsstoornis onderzoeken Amerikaanse onderzoekers het verschil in effectiviteit tussen AFT of schematherapie. Zij vinden dat 2 jaar na afloop van de behandeling, ongeveer 40% van de patiënten hersteld is en concluderen dat beide methoden even effectief zijn.
 • 2013Johansson​

  In een artikel over AFT voor depressie en angst vinden Zweedse onderzoekers dat 50% van de deelnemers aan een online AFT-behandeling herstelt, terwijl 25% van de controlegroep herstelt. Zij concluderen dat online AFT effectief is in het behandelen van depressie en angststoornissen.

Auteur

Leigh McCullough Vaillant (1945 - 2012) was een Amerikaanse klinisch psycholoog en directeur van het psychotherapie onderzoeksprogramma van Harvard Medical School.

In de jaren '80 werd ze hier lid van de onderzoeksgroep die zich bezig hield met Kortdurende Psychodynamische Therapie (KPT) als een manier om de traditionele psychoanalytische behandeling sneller tot verbetering te laten leiden en meer kortdurend te maken door meer focus aan te brengen in de behandeling en de behandelaar een actievere rol te geven.

"Door het bekijken van video-opnames van KPT-sessies probeerden we uit te vinden welke processen er voor zorgden dat de therapie werkte. Hierbij viel het ons op dat de therapeuten niet alleen gebruik maakten de interventies die bij het KPT-model behoorden, maar hier regelmatig van afweken en ook technieken uit de cognitieve, experiëntiële en gedragstherapie gebruikten. Deze afwijkingen bleken echter vaak in belangrijke mate bij te dragen aan het doel van de behandeling. In het AFT-model zijn deze afwijkingen expliciet benoemd en opgenomen in het model."

 

Betekenis voor autismevriendelijk Nederland

 
In autismevriendelijk Nederland wordt (online) affectfobietherapie gebruikt voor mensen met autisme die bang zijn geworden voor het ervaren en uiten van hun eigen verlangens en gevoelens en voldoende reflectief vermogen, motivatie en stabiliteit bezitten om hier deels zelfstandig mee aan de slag te gaan.
 

Comments are closed.