Op deze pagina vind je een overzicht van de thema's die centraal staan in onze projecten voor en over volwassenen met autisme.
 

Volwassenen met autisme aan het woord

 
Wij willen een stem geven aan mensen met autisme zelf. Er wordt vaak over autisme gesproken door mensen die het zelf nooit ervaren hebben. Wij vinden het belangrijk dat daarnaast mensen met autisme zelf aan het woord komen over hoe zij autisme ervaren. Daarbij zetten we in op diversiteit: in de media komen vaak alleen stereotype mensen met autisme in beeld, terwijl het autistische spectrum zoveel rijker en veelzijdiger is. Wij willen die diversiteit laten zien in ons aanbod.
 

Autismevriendelijkheid

 
We zijn supporters en aanjagers van het thema autismevriendelijkheid: de samenleving zo inrichten dat deze ook voor mensen met autisme een prettige en ondersteunende plek is. Wij denken dat dit een haalbaar ideaal is. Hiervoor is wel een aantal aanpassingen nodig. Wij denken graag mee over welke aanpassingen dat zijn.
 

Contact

 
Onze ervaring is autistische volwassenen vaak andere voorkeuren hebben op het gebied van contact. Eén van de twee officiële kenmerken van autisme is ook moeite met communicatie en sociale interactie. We richten ons daarom op het verbeteren van het contact tussen volwassenen met en zonder autisme.
 

Geschiedenis

 
Wij vinden het belangrijk dat er kennis is over de geschiedenis van autisme. Om te begrijpen hoe er nu gedacht wordt over autisme helpt het om te weten hoe het denken over autisme zich heeft ontwikkeld. We richten ons daarbij ten eerste op de geschiedenis van autisme in Nederland en ten tweede op de internationale geschiedenis van het denken over autisme.