Op deze pagina vind je een overzicht van de thema's die centraal staan in onze projecten voor en over volwassenen met autisme.
 

Autismevriendelijkheid

 
Wij zijn supporters en aanjagers van autismevriendelijkheid. Nederland is autismevriendelijk als er bewust en actief rekening wordt gehouden met de behoeften van mensen met autisme. Wij willen laten zien dat dit ideaal concreet te realiseren is.
 

Geschiedenis

 
Wij vinden het belangrijk dat er kennis is over de geschiedenis van autisme. Om te begrijpen hoe er nu gedacht wordt over autisme helpt het om te weten hoe het denken over autisme zich heeft ontwikkeld. We richten ons daarbij ten eerste op de geschiedenis van autisme in Nederland en ten tweede op de internationale geschiedenis van het denken over autisme.
 

Veelzijdigheid

 
Wij vragen aandacht voor de veelzijdigheid van autisme. Niet alleen is elk individu anders, ook zijn er verschillen tussen subgroepen zoals kinderen en volwassenen, vrouwen en mannen, en mensen met een hoge of lage intelligentie. Wij vinden het belangrijk om die verschillen te laten zien. In de media komen vaak leen heel stereotype mensen met autisme in beeld. Terwijl het autistische spectrum zoveel rijker en veelzijdiger is!