Op deze pagina vind je een overzicht van de thema's die centraal staan in onze projecten voor en over volwassenen met autisme.
 

Veelzijdigheid

 
Wij vragen aandacht voor de veelzijdigheid van autisme. Niet alleen is elk individu anders, ook zijn er verschillen tussen subgroepen zoals kinderen en volwassenen, vrouwen en mannen, en mensen met een hoge of lage intelligentie. Wij vinden het belangrijk om die verschillen te laten zien. In de media komen vaak leen heel stereotype mensen met autisme in beeld. Terwijl het autistische spectrum zoveel rijker en veelzijdiger is!
 

Geschiedenis

 
Wij vinden het belangrijk dat er kennis is over de geschiedenis van autisme. Om te begrijpen hoe er nu gedacht wordt over autisme helpt het om te weten hoe het denken over autisme zich heeft ontwikkeld. We richten ons daarbij ten eerste op de geschiedenis van autisme in Nederland en ten tweede op de internationale geschiedenis van het denken over autisme.
 

Autisme ethiek

 
Wij zijn supporters en aanjagers van reflectie op de ethische kanten van autisme. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de volgende aan vragen. Worden autistische volwassenen zelf ook gehoord als het gaat om autisme? Als mensen met en zonder autisme verschillende voorkeuren hebben, wie moet zich dan aanpassen? Hoe ga je als organisatie zorgvuldig om met de privacy en gegevens van autistische volwassenen? Dit thema is gegroeid uit ons eerdere thema 'autismevriendelijkheid'.
 

Contact

 
Onze ervaring is autistische volwassenen vaak andere voorkeuren hebben op het gebied van contact. Eén van de twee officiële kenmerken van autisme is ook moeite met communicatie en sociale interactie. We richten ons daarom op het verbeteren van het contact tussen volwassenen met en zonder autisme.