Frederik Boven

historisch psycholoog en ervaringsdeskundige


De geschiedenis van autisme en contact

Tussen 1935 en 1980 verdedigden een aantal psychiaters het idee dat autisme een contactstoornis is. Dit waren George Frankl (1897-1975), Hans Asperger (1906-1980) en Leo Kanner (1894-1981). Een andere manier van contact maken was volgens hen het kenmerk van autisme. Zij waren alledrie kinderartsen en richtten zich dan ook vooral op autisme bij kinderen. De lezing gaat vooral in op hun werk. Frederik zal ook iets vertellen over hoe zij hedendaagse ideeën over autisme en contact hebben beïnvloed.


Promotieonderzoek

Frederik heeft zes jaar conceptueel-historisch onderzoek gedaan naar deze drie kinderartsen. Hij heeft onderzocht waarom zij autisme beschreven in termen van contact en wat ze daarmee bedoelden.

Frederik heeft de resultaten van zijn onderzoek opgeschreven in een proefschrift. Het is geschreven in het Engels en heeft als titel: Solitary Persons? The Conceptualisation of Autism as a Contact Disorder by Frankl, Asperger, and Kanner.


(Ervarings)deskundige

Frederik is historisch psycholoog en filosoof. Als directeur van Autisme Digitaal geeft hij leiding aan 30 autistische volwassenen. Hij is redacteur van het Nederlands Tijdschrift Autisme. Frederik heeft zelf de diagnose (toen nog) Syndroom van Asperger. Hij schrijft ook blogs voor ons blogproject Autisme is veelzijdig.


Terug naar het symposium (praktische informatie en aanmelden)