Onderwerp

Autisme en contact hebben alles met elkaar te maken. Voor veel mensen met autisme is het leggen en onderhouden van contact een uitdaging. Hoe gaan zij om met familie en vrienden? Wat vinden ze lastig of prettig in contact met professionals?

Verschillen in sociale interactie is één van de twee hoofdkenmerken van autisme volgens de DSM-5, het handboek van psychiaters. De eerste psychiaters die over autisme schreven definieerden autisme zelfs als een contactstoornis.

In dit symposium verkennen we samen dit onderwerp. Dit doen we door mensen met autisme zelf aan het woord te laten, over hun ervaringen met contact of over hun kennis van dit onderwerp. Dit symposium wordt volledig georganiseerd en ingevuld door mensen met autisme. De presentaties gaan over autisme bij volwassenen met een gemiddelde tot hoge intelligentie.

In de pauze is informatie te krijgen hoe u of uw cliënt praktisch aan de slag kan met autisme en contact. Er is bijvoorbeeld informatie over trainingen, over gespreksgroepen in Emmen en Groningen en over een online contactprofiel.

Aanmelding vooraf is verplicht.

Programma

12:30Inloop
13:00Welkom door dagvoorzitter Douwe Wilts
13:10Hoe is er in de geschiedenis gedacht over autisme en contact?
Historisch psycholoog Dr. Frederik Boven deed promotieonderzoek naar de eerste psychiaters die over autisme schreven. Zij definieerden autisme als een contactstoornis. Wat bedoelden zij hiermee? Hoe heeft dat latere ideeën over autisme beïnvloed?
Meer informatie
13:50Hoe kun jij of je cliënt praktisch aan de slag met autisme en contact?
Praktische informatie over onze gespreksgroepen, trainingen en het contactprofiel. Tijdens de twee pauzes kun je uitgebreidere informatie op maat krijgen.
14:00Pauze met koffie en thee
14:30Twee autistische vrouwen over hun ervaringen met contact
Annelies van der Hout en Laila Ahamad, twee jonge vrouwen met autisme, worden geïnterviewd over hun ervaringen met contact. Annelies vertelt over haar contact met autistische mensen en waarom dit makkelijker gaat dan met niet-autistische mensen. Laila vertelt over haar contact met professionals en collega's.
Meer informatie
15:15Pauze met koffie en thee
15:45Als één partner autisme heeft en de ander niet
Peter van Dijk, een man met autisme, vertelt over het contact met zijn man. Zij zoeken samen creatieve oplossingen om met zijn autisme om te gaan. Hij vertelt openhartig over zijn ervaringen en geeft heel concrete voorbeelden.
Meer informatie
16:30Afsluiting

Meld je aan

Algemene voorwaarden


Deelname

Er kan alleen worden deelgenomen aan het symposium indien het inschrijfgeld vooraf is voldaan. Tickets zijn niet persoonsgebonden, maar u dient bij de deur dan wel de naam op te geven die is aangemeld.

Indien u het symposium slechts gedeeltelijk kunt volgen, dan krijgt u niet een deel van het inschrijfgeld terug.


Annulering

Bij ontvangst van een annulering per e-mail (crgre@nhgvfzrqvtvgnny.ay) voor 13 mei 2022 krijgt u het aankoopbedrag terug, onder aftrek van 2,50 administratiekosten. Het kan wel enkele weken duren voordat u het bedrag krijg teruggestort, want wij zijn volledig afhankelijk van vrijwilligers. Wel krijg u binnen drie dagen bevestiging van uw annulering. Na 13 mei kunt u het aankoopbedrag niet meer terugkrijgen, want dat is voor ons te laat om nog iets te veranderen.

Als u zelf niet meer kunt, mag er wel iemand anders in uw plaats deelnemen. Bij de deur dienen ze dan uw naam op te geven.


Coronamaatregelen

Als het symposium vanwege coronamaatregelen niet in Emmen plaatsvindt, maar online via zoom, dan krijgt u geen geld terug. We beschouwen een online symposium als een volwaardig alternatief.

Als u door de coronamaatregelen persoonlijk niet in staat bent het symposium fysiek bij te wonen, krijgt u geen geld terug. Dit is omdat wij de kosten dan al gemaakt hebben.


Programma

Het programma is onder voorbehoud en kan aangepast worden, bijvoorbeeld bij ziekte van een van de sprekers. We zorgen dan voor een volwaardig alternatief.