Bruggenbouwers gespreksgroep

Waar gaat de gesprekgroep over?

In het kort

  • een gespreksgroep met 10 bijeenkomsten
  • vanaf 5 april 2022
  • van 19:30 - 21:00 uur
  • in de Cocon (Marktplein 114) in Emmen
  • voor volwassenen met of zonder autisme
  • met een gemiddelde tot hoge intelligentie
  • die aan de hand van thema's
  • ervaringen willen uitwisselen tussen mensen met en zonder autisme
  • eenmalige bijdrage in de kosten van 25 euro

  Onderwerp

  Als we met een aantal autistische volwassenen bijelkaar zitten vragen we ons regelmatig af: Hoe doen mensen zonder autisme dat? Hoe ervaringen zij dingen? Omgekeerd vragen mensen zonder autisme zich vaak af hoe mensen met autisme de wereld ervaren. In maart 2022 zijn we in Emmen daarom gestart met een Bruggenbouwersgroep. Je kunt je voor deze groep niet meer aanmelden.

   

  Opzet

  De groep zal deels bestaan uit volwassenen met autisme en deels uit volwassenen zonder autisme. Het doel is om van elkaar te leren en ervaringen uit te wisselen. Er doen maximaal 10 deelnemers mee. De groep wordt geleid door twee vrijwilligers van Autisme Digitaal. De groep komt ongeveer maandelijks bijeen (met uitzondering van vakanties), in totaal 10x. Elke bijeenkomst heeft een onderwerp. De deelnemers gaan dan uitwisselen hoe dat onderwerp beleefd wordt door mensen mét autisme en mensen zónder autisme. We gaan op zoek naar overeenkomsten en verschillen. Dit doen we een deel van de tijd met de hele groep en een deel van de tijd in kleinere groepjes. Deze gespreksgroep is voorbereid door een groepje autistische volwassenen.

  Hoe is een bijeenkomst opgebouwd?

  1. Ontvangst met koffie en thee
  2. Mededelingen
  3. Doornemen van de structuur van de avond
  4. Inleiding op het thema
  5. Gesprek in groepjes
  6. Plenair gesprek
  7. Afsluiting
  8. Uitlooptijd

  Praktisch

  Data

   • 5 april 2022
   • 19 april 2022
   • 17 mei 2022
   • 14 juni 2022
   • 12 juli 2022
   • 6 september 2022
   • 4 oktober 2022
   • 1 november 2022
   • 29 november 2022
   • 10 januari 2023

   Locatie en tijd

   De bijeenkomsten zijn in De Cocon, Marktplein 114 in Emmen. Ze beginnen om 19:30u en zijn om 21:00u afgelopen, met nog een half uur uitloop voor wie wil.


   Aanmelden

   De groep is begonnen en je kunt je niet meer aanmelden.

   We vragen van deelnemers een bijdrage van 25 euro in de kosten. De rest betaalt de stichting. Je krijgt twee weken van tevoren een betaallink toegestuurd waarmee je de eigen bijdrage kunt betalen.

   Wij volgen de coronamaatregelen van de overheid. Als een bijeenkomst door Corona fysiek niet door kan gaan, dan houden we deze via Zoom.


   Groningen

   In 2023 starten we deze groep ook in de stad Groningen.

   cocon

   Aanmelden

   De Bruggenbouwersgroep in Emmen is inmiddels van start gegaan. Je kunt je niet meer aanmelden. In april 2023 gaat er een Bruggenbouwersgroep van start in Groningen. Houd voor informatie hierover onze nieuwsbrief en sociale media in de gaten.

   Algemene voorwaarden

   Deelname

   Er kan alleen worden deelgenomen aan de gespreksgroep indien de eigen bijdrage á €25 vooraf is voldaan. U bent pas verzekerd van een plek in de gespreksgroep nadat wij uw betaling hebben ontvangen.

   Er is geen restitutie van de eigen bijdrage mogelijk na aanvang van de gespreksgroep. Deelname aan bijeenkomsten is persoonsgebonden en niet overdraagbaar aan een ander persoon na aanvang van de gespreksgroep.

   Voor de veiligheid van alle deelnemers maken wij gebruik van samenwerkingsafspraken tijdens de bijeenkomsten. Deze afspraken ontvangt u voor aanvang van de gespreksgroep. Indien u zich niet aan deze afspraken houdt kunnen wij uw deelname aan de groep beëindigen. U ontvangt dan geen restitutie van de eigen bijdrage.

   Annulering

   Bij ontvangst van een annulering per e-mail (znevrgu@nhgvfzrqvtvgnny.ay) uiterlijk 2 weken voor aanvang van de gespreksgroep worden er geen kosten in rekening gebracht. U ontvangt de betaalde eigen bijdrage teruggestort op de rekening waarvan het betaald is.

   Bij ontvangst van een annulering tussen 2 weken en 48 uur voor aanvang van de gespreksgroep krijgt u de betaalde eigen bijdrage minus €2,50 administratiekosten teruggestort op de rekening waarvan het betaald is.

   Indien u binnen 48 uur voor aanvang van de gespreksgroep annuleert is er geen restitutie van de eigen bijdrage meer mogelijk. In overleg met de organisatie kan het eventueel mogelijk zijn om iemand anders in uw plaats te laten deelnemen. Het is aan Autisme Digitaal om te beoordelen of dat mogelijk is.

   Coronamaatregelen

   Wij zijn verlicht ons te houden aan de geldende coronamaatregelen gedurende de gehele duur van de gespreksgroep. Indien u niet aan die maatregelen kunt voldoen, bijvoorbeeld als u geen coronatoegangsbewijs (QR code) heeft, kunt u niet deelnemen aan de desbetreffende bijeenkomsten. Restitutie van de eigen bijdrage is niet mogelijk.

   Wanneer het niet mogelijk is om in persoon samen te komen op de locatie zal de bijeenkomst digitaal via Zoom plaatsvinden. U zal tijdig informatie hierover ontvangen maar houdt er rekening mee dat een apparaat met camera en microfoon (zoals een smartphone, tablet of laptop) nodig is om deel te nemen aan Zoom bijeenkomsten. Indien u niet in staat bent om Zoom te gebruiken is er geen restitutie van de eigen bijdrage mogelijk.

   Neem contact op